Herziene kwalificatiestructuur en leermiddelen

Nu het model van de herziene Kwalificatiestructuur is vastgesteld ontstaan er vragen op het gebied van onderwijs en leermaterialen: Wat is de impact van de nieuwe kwalificatiedossiers op het ontwerp en programmering van het onderwijs? Wat betekent dit voor scholen en wat voor leermiddelen? Hoe bereiden wij ons hier gezamenlijk op voor?

Om die vragen te verkennen organiseerden saMBO-ICT, de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) en Kennisnet op 2 april in Den Bosch een ‘preconferentie’, voorafgaand aan de CvI-conferentie Groei en Bloei. De ruim 30 deelnemers waren afkomstig van MBO-scholen en de uitgeverijen die in het MBO actief zijn.

In de preconferentie werd de impact van de herziene kwalificatiestructuur verkend aan de hand van de volgende inleidingen:

  • Jan Bartling (SaMBO-ICT), die liet zien welke factoren leermiddelen beïnvloeden [presentatie];
  • Eric Jongepier (OCW, regisseur implementatie herziene kwalificatiestructuur) die de nieuwe kwalificatiestructuur schetste, met name aandacht gaf aan de beoogde opbrengst ervan en op basis daarvan aanbevelingen deed richting onderwijs en uitgevers [presentatie];
  • John Schobben (directeur onderwijs bij ROC de Leijgraaf, en bestuursadviseur bij MBO Utrecht) die de impact op de programmering van het onderwijs liet zien en daarmee aangaf dat de MBO-scholen zelf aan de slag moeten om tot een goede onderwijsprogrammering te komen [presentatie];
  • en Jannes Hessels (directeur van Edu’actief, en voorzitter van het forum MBO binnen de GEU), die aangaf hoe uitgevers in dialoog met MBO-scholen leermaterialen willen ontwikkelen voor de herzien kwalificatiestructuur [presentatie].

Aansluitend was er een levendige discussie tussen het publiek en het panel van sprekers, met onder meer de volgende conclusies:

  • De herziening is geen eenmalige activiteit. We zullen in de toekomst voortdurend blijven vernieuwen en actualiseren. Daarom doen we er goed aan de ‘time-to-market’ te verkorten voor: het ontwikkelen/bijstellen van een kwalificatiedossier, het ontwikkelen van  nieuwe keuzedelen, het ontwikkelen van leermaterialen en het programmeren van onderwijs.
  • Het kwalificatiedossier (basisdeel en profieldeel) en de keuzedelen hebben een verschillend karakter. De portfolio van keuzedelen en de daarvoor benodigde leermiddelen zullen veel kortcyclischer moeten worden ontwikkeld en aangepast aan wensen van leerlingen en bedrijfsleven. Daarbij kan het gaan om keuzedelen die landelijk gebruikt kunnen worden (ondernemerschap), maar ook om  heel specifieke keuzedelen (Zaanse houtbouw). De rol van uitgevers en scholen zal daarin ook verschillend kunnen zijn.
  • Om op een beheerste wijze te komen tot een goed aanbod aan leermaterialen voor de herziene kwalificatiestructuur te komen is samenwerking en dialoog tussen onderwijs en marktpartijen nodig. Uitgevers zouden graag inhoudelijk zicht hebben op de nieuwe dossiers tijdens de ontwikkeling ervan. Scholen doen er goed aan hun vraag op het gebied van leermaterialen helder te maken. En alle partijen zijn gebaat bij duidelijke informatie over de herziening, om onduidelijkheden in een vroeg stadium weg te nemen.

De resultaten van de discussie zijn vastgelegd  in de vorm van een aantal mindmaps [samenvatting paneldiscussie, eisen aan het vervolgproces, zie bijlagen].

De initiatiefnemers zullen op basis van de resultaten van de pre-conferentie afspraken maken over concrete gezamenlijke vervolgstappen.

Reacties (0)
Geef een reactie