Voortgang Onderwijstijd in control

OnderwijstijdinControlAfgelopen oktober is een analysegroep voor de eerste keer bij elkaar geweest om vooral praktische duidelijkheid te verkrijgen over zowel de wetgeving, als over het inspectiekader. Dit als eerste stap uit de aanpak waar we eerder over berichtten op deze programmasite.

De rapportage van deze bijeenkomst treffen jullie bijgaand aan.

Op 6 december 2013 komt een nieuwe groep bij elkaar om de processen te beschrijven die een instelling ingericht moet hebben om ten aanzien van de nieuwe normen voor onderwijstijd ‘in control’ te zijn. Het gaat daarbij om het ontwerpen van een onderwijsplan voor de gehele opleiding en de stappen die gezet moeten worden om overzicht te hebben over realisatie van dat plan. 

Ook moet in beeld komen welke informatie daarbij nodig is en welke stappen een instelling kan zetten om bij geconstateerde afwijkingen tussen plan en realisatie, effectief te kunnen corrigeren.

Bij deze bijeenkomst is een brede vertegenwoordiging uit de instellingen aanwezig: teamleiders, roostermakers, beleidsmedewerkers, etc.

Doel is dus om de processen te beschrijven en om aan te geven waar er lacunes zijn in de bestaande, thans beschikbare digitale ondersteuning binnen de instellingen. We houden jullie op de hoogte…

Reacties (0)
Geef een reactie