Proces examinering

ProcesExamineringVeel instellingen hebben de procesarchitectuur rondom examinering omarmd. Dat wil zeggen dat ze stappen die beschreven zijn in deze architectuur geïmplementeerd hebben in de eigen instelling. Een goede ondersteuning met ict rondom deze processen ontbreekt echter nog vaak. Om na te gaan welke ondersteuning nodig is, heeft Berenschot in opdracht van saMBO-ICT, MBO Raad en Kennisnet een onderzoek gedaan naar de behoefte bij de instellingen. In de bijgaande presentatie is de situatie bij vijf onderzochte instellingen beschreven. Tevens is er een beeld geschetst van de behoefte aan voorzieningen die de processen kunnen ondersteunen en faciliteren.

Reacties (0)
Geef een reactie