Maturity scan Triple A, instellingen gevraagd

Op verzoek van saMBO-ICT heeft M&I/Partners een Maturityscan Triple A ontwikkeld in het kader van het traject ‘Borging Triple A’. Deze Maturityscan Triple A biedt de mogelijkheid om in kaart te brengen hoever de eigen instelling staat met de inrichting van onderwijs- en ondersteunende processen in onderlinge samenhang met Triple A als referentiekader. Door het invullen van de (uitgebreide) vragenlijst wordt de huidige situatie van een afdeling of onderwijsinstelling in kaart gebracht. We willen het instrument graag in de praktijk testen.

We willen van de instellingen die mee willen werken, vragen deze vragenlijst in te vullen. Bij voorkeur wordt dat gedaan met enkele vertegenwoordigers van de instelling, die betrokken zijn bij de genoemde processen in de vragenlijst. En natuurlijk zijn we benieuwd naar de ervaringen bij het invullen van de vragenlijst.

Als u de vragenlijst invult, krijgt u op de eerste plaats inzicht in de actuele situatie van uw instelling op het gebied van deze processen. We willen echter nog een stapje verder gaan. Van de eerste tien instellingen, die de ingevulde vragenlijst weer opsturen, worden de gegevens (anoniem!) verwerkt in een benchmark. Na verwerking van de gegevens krijgt u per proces te zien waar u staat ten opzichte van de andere deelnemende instellingen.
Aan deelname aan deze benchmark zijn voor u geen kosten verbonden.

Klik hier om de vragenlijst te downloaden. (Bij openen macro’s toestaan)
Een ingevulde vragenlijst met eventuele commentaren kunt u terugsturen aan:
Jef van den Hurk: jef.van.den.hurk@mxi.nl

Achtergrond van de Maturityscan Triple A

Wat is Triple A?
Het MBO onderwijs is gericht op flexibel, betaalbaar en goed georganiseerd onderwijs. Het ‘Triple A-gedachtegoed’ beschrijft de processen van een MBO-instelling vanuit de belevingswereld van een student. De procesbeschrijvingen vormen de basis voor een goede informatievoorziening. De procesbeschrijvingen zijn opgenomen in de Triple A
Encyclopedie.

Volgt de Maturityscan de opbouw van de Triple A Encyclopedie?
Nee. Er is voor gekozen om uit te gaan van het verhaal van een student. Het boekje ‘Thijs’ van Triple A is daarbij als basis gehanteerd.

Wat levert de Maurityscan op?
Op de eerste plaats levert het invullen van de vragenlijst al veel inzicht op. Impliciete zaken worden expliciet gemaakt. Na het invullen van de vragenlijst is voor een aantal hoofdprocessen inzichtelijk gemaakt op welk maturityniveau ze zich bevinden.
Daarbij worden de volgende niveaus onderscheiden:
Niveau 1: Kunst en vliegwerk.
Niveau 2: Boel op orde
Niveau 3: Student centraal
Niveau 4: Onderwijs van overmorgen

De ingevulde vragenlijst levert ook het verhaal op over de manier waarop een student de processen ervaart. Er worden suggesties gedaan wat door de instelling kan worden verbeterd.

Levert de Maturityscan ook een ‘rapportcijfer’ op?
Nee, het is niet de bedoeling dat het op die manier wordt geïnterpreteerd. Processen en informatievoorzieningen, die zich op het laagste niveau bevinden, behoeven verbetering. Onderwijsinstellingen bepalen echter zelf, welk volgend maturityniveau wordt nagestreefd. Triple A geeft geen enkel waardeoordeel over de onderwijsvisie van een onderwijsinstelling. Deze Maturityscan doet dat ook niet.

Hoe kan de Maturityscan worden gebruikt?
Het is mogelijk de vragenlijst in te vullen om een beeld te krijgen van de actuele situatie. Het instrument kan ook gebruikt worden in een workshop in het kader van een visietraject of verbetertraject. Dat kan op het niveau van een team, afdeling of onderwijsinstelling.

Kenmerken van de Maturityscan
De Maturityscan is gemaakt in Excel 2010. In een andere versie kan de opmaak zijn aangepast. In de Maturityscan zijn enkele macro’s verwerkt. Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen van uw computer, kunt u een macrowaarschuwing krijgen. U kunt die zonder probleem inschakelen.
In de Maturityscan is het lint verborgen. Die kunt u weer tevoorschijn halen door ergens in het witte vlak met de rechtermuisknop te klikken en de optie ‘Volledig scherm uitschakelen’ te selecteren.

Reacties (0)
Geef een reactie