Vooruitblik op nieuwe projecten Borging Triple A

Voor de zomer starten twee nieuwe projecten onder het programma Borging Triple A. In het kader van het project Triple A toets wordt er een eerste bijeenkomst met adviesbureaus georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst worden ervaringen gedeeld over de vragen die instellingen aan adviesbureaus stellen rondom het Triple A gedachtegoed. Vanuit de inventarisatie ontstaat inzicht over de mogelijkheden voor een tool waarmee instellingen zich kunnen meten aan het Triple A gedachtegoed.

Voor het project Contentketen wordt door Kennisnet gestart met het opstellen van een procesbeschrijving. Het doel is de processen in de contentketen rondom het ontwikkelen, aanschaffen en distribueren van leermateriaal in kaart te brengen. In het najaar wordt dit project gekoppeld aan andere lopende initiatieven rond de Contentketen middels een bijeenkomst die “Pas op de Plaats” wordt genoemd.

Na de zomer start saMBO-ICT met het opzetten van de heruitgave van de Triple A encyclopedie. Met input uit onderwijsinstellingen wordt gezocht naar een vorm om het gedachtegoed en nieuw materiaal te publiceren op een manier die aansluit bij de behoefte van instellingen.

Daarnaast wordt er begonnen met het uitdiepen van het deel Onderwijscatalogus middels een onderzoek naar het gebruik van catalogi in andere sectoren. Op basis van de bevindingen zal de onderwijscatalogus verder worden uitgewerkt. Ook worden de resultaten van het project Contentketen meegenomen in de verdere uitwerking van de onderwijscatalogus.

Reacties (0)
Geef een reactie