Triple A toets

saMBO-ICT heeft de taak op zich genomen om de komende jaren het gedachtegoed van Triple A te borgen, te ontwikkelen en te concretiseren. Onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een Triple A toets. Om met Triple A aan het werk te gaan, is het voor instellingen van belang te weten waar zij staan ten opzichte van het gedachtegoed en in hoeverre hun ondersteunende processen voldoen aan de beschrijving van Triple A. Een toets kan daarbij helpen. Het geeft de mogelijkheid om ICT systemen en/of de organisatie langs de Triple A meetlat te leggen en inzichtelijk te maken op welke onderdelen stappen gemaakt kunnen of moeten worden.

saMBO-ICT start na de zomer met het ontwikkelen van een dergelijke toets (of meerdere toetsen). Voor de ontwikkeling hiervan is het belangrijk om te weten op welke onderdelen onderwijsinstellingen behoefte hebben aan een toets. Maar ook welke vragen zij hebben omtrent het gedachtegoed en welke eventuele knelpunten zij in de praktijk tegenkomen. Om hier een goed beeld van te verkrijgen, organiseert saMBO-ICT op 27 juli een eerste bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende adviesbureaus uitgenodigd die onderwijsinstellingen ondersteunen bij het implementeren van Triple A gerelateerde systemen of het oplossen van Triple A gerelateerde vraagstukken. De middag is bedoeld om met elkaar ervaringen uit de praktijk uit te wisselen en te komen tot een aantal onderwerpen dat zich leent voor het ontwikkelen van een toets.

Update: het verslag van de bijeenkomst op 27 juli 2011 is nu onderaan dit bericht te downloaden en in te zien.

Neem voor meer informatie of het bijwonen van deze bijeenkomst contact op met Elsa van Bruggen.

Reacties (0)
Geef een reactie