Kennisdeling Chipcard 24 juni 2010

Op 24 juni 2010 organiseerde saMBO-ICT een eerste bijeenkomst om kennis te delen over onderwerpen gerelateerd aan chipkaarten. Onderstaand een kort verslag van de bijeenkomst en in onderstaande bijlagen zijn de presentaties opgenomen.

In zijn openingswoord stond Jan Bartling, manager saMBO-ICT, stil bij het belang van de betrokkenheid van de instellingen bij het organiseren dit soort bijeenkomsten. Ook refereerde hij aan de KennisNet/saMBO-ICT paper van Jaap de Mare over Aan- en Afwezigheidsregistratie en aan de werkgroep die een Informatie-encyclopie voor de BVE-sector op gaat stellen om tot eenduidigheid van definities te komen. De verschillende initiatieven hebben raakvlakken met elkaar. Vervolgens werden drie presentaties gehouden.

Brede inzetbaarheid chipkaarten

Eustaach van Lent, ROC De Leijgraaf, vertelde waar zij de chipkaart allemaal voor inzetten. Vervolgens maakte hij met een historisch overzicht duidelijk, dat de implementatie de nodige tijd en aandacht kost. In de korte discussie die ontstond werd onder andere uitgewisseld hoeveel kosten er verbonden zijn aan het gebruik van chipkaarten en de zaken die daarvoor nodig zijn.

Aan- en afwezigheidsregistratie m.b.v. chipkaart

De implementatie van chipkaarten voor aan- en afwezigheidsregistratie bij het ROC van Amsterdam werd gepresenteer door Jan Floris. Hij liet zien hoeveel administratieve systemen gekoppeld moeten worden om goed met de chipkaart te kunnen werken. Toch is dat volgens Jan nog niet het grootste issue: uniforme en helder afgesproken werkprocessen zijn minstens zo belangrijk.

Toekomst chipkaart, nieuwe technieken

Vanuit KennisNet was Bob Klaasen aanwezig om in te gaan op de vraag welke technologische ontwikkelingen er zijn op het gebied van chipkaarten of de opvolger(s) daarvan. Hij ging vooral in op mogelijkheden van RFID en NFC. Praktische gebruik daarvan zou bijvoorbeeld kunnen door middel van smartphones en RFID implementaten.

Ronde tafelgesprekken

Na de pauze werd rond elke presentatie een rondetafelgesprek georganiseerd. Daaruit bleek dat in alle drie de groepen Aan- en afwezigheidsregistratie het hoofdonderwerp van gesprek was, al vonden de aanwezigen het zeker ook zinvol om ervaring uit te wisselen over de andere functies van een chipkaart. Ook is gesproken over het idee om een experiment te doen met het gebruik van mobiele telefoons en om eens na te gaan hoe als instellingen gezamenlijk met de leveranciers gesproken kan worden.

Conclusie en vervolg

De voorzitter vatte de ideeën voor een vervolg als volgt samen. Er zijn drie gebieden waarop samenwerking gewenst is:

  1. Kennisuitwisseling
    Door middel van dit soort bijeenkomsten. Bij voorkeur gecombineerd met andere bijeenkomsten of als onderdeel van bredere conferenties.
  2. Belangenbehartiging t.o.v. leveranciers
    Hier wordt verschillend over gedacht, maar er zijn wel zijn enkele praktische mogelijkheden besproken.
  3. Standaarden
    Hierbij kan aangesloten worden bij andere activiteiten die saMBO-ICT ontplooit op dit gebied.

Vanuit saMBO-ICT coördineert Henk-Jan van Ginkel deze kennisdelingsgroep, maar het is belangrijk dat er vanuit het veld actief wordt meegedacht.

Reacties (0)
Geef een reactie