saMBO-ICT Gebruikersdag 26 mei 2010

Op 26 mei 2010 vond er weer een gebruikersdag van saMBO-ICT plaats in Ede. Onderstaand kunt u de agenda en presentaties downloaden. Tijdens het middaggedeelte hebben de gebruikersgroepen EduArte, Magister en nOISe een eigen bijeenkomst gehouden. Ook deze dag was weer goed bezocht.

Diploma- en Jaarresultaat voor dummy’s..

De dag begon gelijk al goed met een presentatie door manager saMBO-ICT, Jan Bartling, waarin hij het Diploma- en Jaarresultaat voor de hele zaal nog eens overzichtelijk uit de doeken deed. Laat u door de titel niet op het verkeerde been zetten, de dummy´s zijn – nu nog – degenen die klakkeloos gegevens interpreteren zonder goed te kijken naar de werkelijkheid erachter. Zo kan een instelling met sterk stijgende deelnemersaantallen negatief uitkomen met het resultaat, waar juist afbouwende instellingen een groot rendement in de cijfers laten zien. Ook aan de definities die ten grondslag liggen aan de vergelijkingen kan nog wel wat verbeterd worden. saMBO-ICT en de MBO Raad maken zich dan ook sterk om inzicht te krijgen en te verschaffen in de definities en de algoritmen die gebruikt worden bijvoorbeeld de BRON gegevens te gebruiken voor rapportages, benchmarks en het geïntegreerd jaardocument.

Gemeenschappelijke taal tussen ELO en studentenadministratie

Raymond Kerkhof, werkzaam bij ROC Zadkine Informatiemanagement, gaf een heldere uiteenzetting van een project om te komen tot standaarden voor gegevens die in verschillende systemen worden gebruikt. Daarbij is de techniek (koppelingen met behulp van SOA; webservices e.d.) niet zozeer het probleem, maar eerder het komen tot de organisatorische  en semantische afspraken. Hoe zorgen we dat de pakketten letterlijk dezelfde taal spreken en daardoor gegevens niet meer overal dubbel hoeven worden bijgehouden? Gelukkig zijn er al veel internationale standaarden ontwikkeld waar we gebruik van kunnen maken.

Het project wordt geleid door Kennisnet, en ROC Zadkine participeert met een pilot waarin de koppeling tussen het studentadministratiesysteem PeopleSoft en de electronische leermomgeving n@tschool wordt gerealiseerd. ROC West-Brabant zal ook starten met een vergelijkbare pilot voor Edictis en Fronter. saMBO-ICT wil alle instellingen dringend oproepen om ook te participeren met andere applicaties zodat het hele veld kan profiteren van 1 set afspraken over de ´semantiek van onderwijsgegevens´. Wie wil participeren of meer informatie wil over het project kan contact opnemen met de projectleider, Gregor Abbas (g.abbas@kennisnet.nl).

Afschaffing 4e handtekening

Aan Henk-Jan van Ginkel, coördinator saMBO-ICT, de schone taak om uit te leggen hoe en wanneer we tot afschaffing van de verplichte handtekening van het Kenniscentrum op de BPV-overeenkomst (bpvo) zullen komen. Binnenkort zullen de Colleges van Bestuur een brief ontvangen van OCW over de normen waar het veld als geheel aan moet voldoen om voortaan de gegevens in BRON als basis te nemen voor informatievoorziening over en bekostiging van BPV. Er worden drie voorwaarden gesteld aan de levering van BPVO’s.

  1. Alle BPVO’s die aan BRON gemeld worden, zijn voorzien van de juiste code van het leerbedrijf;
  2. Alle overeenkomsten worden afgesloten bij een leerbedrijf dat erkend is voor de opleiding die de student volgt;
  3. Alle overeenkomsten zijn via BRON tijdig bekend bij de kenniscentrum.

Inkijktool BRON

Max Frenkel, senior medewerker onderwijsnummer BVE bij DUO, gaf een vooruitblik op de mogelijkheden met de inkijktool BRON. Al lang bestaat de wens in zowel het VO als BVE veld om de ´eigen´ gegevens te kunnen inzien, maar ook bv. vooropleidinggegevens uit BRON te halen. De inkijktool biedt deze, maar de nieuwe architectuur van BRON gaat meer mogelijkheden bieden:

  • Batchuitwisseling met instellingen wordt berichtenuitwisseling;
  • Bekostigingsbepaling kan ook gevalsgewijs;
  • Toetsingsmogelijkheden van vakkenpakketten en bekostigingssituaties;
  • Ontsluiting gegevens via dashboard, inkijktool en rapportages op maat;
  • Transactie voor beheren eigen deelnamegegevens;
  • Transactie voor aanvragen foto, flexibele mutatiestop (VO).

De eerste functionaliteit van de inkijktool komt binnenkort beschikbaar. Voor het kunnen inzien van gegevens van buiten de instelling, bijvoorbeeld om de vooropleiding op te zoeken, is echter wetsaanpassing nodig. Deze is momenteel in voorbereiding.

Het lijkt erop dat we dan toch binnen afzienbare tijd de vruchten kunnen gaan plukken van de uitwisseling met BRON!

Reacties (0)
Geef een reactie