Werkwijze DGO

Stap 1: Creeer focus 
Bepaal als instelling wat je eerst wilt bereiken d.m.v. data ondersteund werken.


Stap 2: Informatiebehoeften 
Inventariseer de informatiebehoeften vanuit de stakeholders
Start bijv. met behulp van de wheel of science een pilot, Kies een toepassing van het data ondersteund werken.


Stap 3: Data
Inventariseer welke data aanwezig is binnen je instelling (brondata)
Verzamel de benodigde brondata
Wanneer de gewenste data niet intern aanwezig is zoek deze extern
Beoordeel de toepasbaarheid van de verzamelde data


Stap 4: Van data naar inzicht
Bepaal je startpunt
Doe een datavolwassenheidsscan nulmeting t.o.v. uitgesproken ambitie en doelen
Bijv. Readiness Scan Studiedata Versnellingsplan
Bepaal als instelling een integrale datastrategie: Input voor deze datastrategie is het resultaat van de datavolwassenheidsscan
Een datastrategie is de weg en investering in hoe je doel in het data ondersteund werken wilt bereiken.


Stap 5: Groeien in je ambitie en doelen 
Blijf monitoren! Controleer het resultaat van je pilots!
Het resultaat van een pilot kan input zijn voor een nieuwe pilot!


Korte en overzichtelijke stappen nemen om de gewenste subdoelen te bereiken: https://xerte.deltion.nl/play.php?template_id=2910

Categorieën Ik wil aan de gang met stappenplannen en werkwijzen
Tag: Hoe
Reacties (0)
Geef een reactie