Tijdens de diploma-uitreiking willen wij leuke foto’s laten zien van de studenten, om het verhaal wat te illustreren. Mag dat zomaar?

Dat mag niet zomaar, tegelijkertijd heeft de AP hierover bij monde van voorzitter Aleid Wolfsen meer dan eens betoogd om niet te krampachtig te reageren bij dergelijke onschuldige toepassingen. Natuurlijk moet je studenten informeren dat je foto’s op deze manier gaat gebruiken en wellicht moet je ook de mogelijkheid bieden om de foto’s die je gaat vertonen te laten bekijken en eventueel te overleggen over een alternatief. Vermoedelijk maakt geen enkele student bezwaar, maar door op deze manier te informeren heb je het respectvol geregeld.

Categorieën Uitwisseling persoonsgegevens
Reacties (0)
Geef een reactie