Moeten wij gehoor geven aan het verzoek van een bewindvoerder/curator om een bewijs van inschrijving verstrekken van een student?

Nee, als het gaat om financiële zaken gerelateerd aan de inschrijving is een bewindvoerder per definitie aangewezen op DUO. Duo beheert alle inschrijvingsinformatie, DUO heeft inzicht in studiefinanciering en bijbehorende schulden, DUO heeft inzicht in betaling van lesgeld en DUO heeft een volledig beeld van schoolwisselingen en verzuimgegevens. DUO heeft voor dat doel een loket ingericht t.b.v. bewindvoerders (bewindvoering@duo.nl). Voor overige informatievragen zal per individuele situatie een beoordeling moeten plaatsvinden. De bewindvoerder mag, namens betrokkene, een inzageverzoek doen bij de school, maar alleen voor die informatie waarvoor de betrokkene onbekwaam dan wel onbevoegd is. Dat is dus maatwerk waarbij je een zorgvuldige afweging moet maken.

Categorieën Uitwisseling persoonsgegevens
Reacties (0)
Geef een reactie