Mag ik studenten verplichten een laptop aan te schaffen?

Vraag: “We verwachten van een niveau-4 student dat deze zelf over een laptop beschikt. Studenten mediavormgeving hebben een krachtige laptop nodig waar de student geacht wordt over te beschikken. Mag ik verplichten een dergelijke laptop aan te schaffen?”

Antwoord: Je mag minimumeisen stellen aan de laptop waarover de student dient te beschikken en die mogen bij de opleiding mediavormgeving hoger liggen. Een alternatief is het in bruikleen geven van een laptop, al dan niet met een borg al dan niet in combinatie met een bijdrage uit het WTO-fonds.

Categorieën Beleid, Beleid onderwijsbenodigdheden en schoolkosten, Kosten van de mbo-opleiding: voor de student, laptops en/of tablets
Reacties (0)
Geef een reactie