Mag een student worden verplicht gereedschappen aan te schaffen in het kader van de theorie of praktijkcomponent van de opleiding?

Nee, gereedschappen behoren in beide gevallen tot de basisinventaris. De opleiding regelt dit met het leerbedrijf in hun overeenkomst. De opleiding zou vanuit de WTO een bijdrage kunnen leveren aan de aanschaf van gereedschap. Dit staat echter op gespannen voet met de regel rondom de basisinventaris, omdat de aanschaf van gereedschap uitsluitend op advies en vrijwillig door de student kan worden aangeschaft.
Van de student mag worden verwacht dat deze zorgvuldig omgaat met de beschikbare middelen tijdens de opleiding. De opleiding ziet toe op het juiste en veilig gebruik en de beschikbaarheid ervan.

Categorieën Beroepspraktijkvorming (bpv), Gereedschappen, Kosten van de mbo-opleiding: voor de student
Reacties (0)
Geef een reactie