learning analytics

Learning analytics is het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van en over data van leerlingen en hun context. Learning analytics heeft als doel het begrijpen en optimaliseren van het leren en de omgeving waarin dit plaatsvindt. Met learning analytics heeft de docent meer grip op online studiegedrag, zodat hij studenten beter kan ondersteunen bij het behalen van studiesucces en het voorkomen van uitval. Daarnaast helpt learning analytics bij het verbeteren van online materiaal. Data over hoe vaak, hoe lang, wanneer en hoe materiaal wordt gebruikt, geven inzicht in de vraag of het materiaal wel doet waarvoor het is bedoeld. Eigenlijk is learning analytics een logisch gevolg van online onderwijs. Het is een middel om zicht te krijgen op wat er online gebeurt.

Online onderwijs brengt een aantal grote veranderingen met zich mee. Eén ervan is dat docenten minder zicht hebben op wat studenten doen. In een lokaal zien docenten hoe het met de studenten gaat. Het is duidelijk of ze er zijn of niet, of ze meedoen en of ze hun opdrachten hebben gemaakt. In een online onderwijsomgeving ontbreekt dat overzicht grotendeels. Dat is lastig, want iedere docent vindt het belangrijk om de studenten goed te kunnen begeleiden. Het gebruik van data in het onderwijs kan hiervoor een oplossing bieden.

Categorieën Ik wil weten wat definities en termen zijn
Tags: Docent, Wat is het
Reacties (0)
Geef een reactie