Learning analytics

Welke kennisproducten (bronnen) zijn er voor learning analytics

Onderwijsinstellingen die learning analytics willen ontwerpen, implementeren en toepassen, kunnen hier op verschillende plekken kennis over opdoen. SURF heeft onderzoek uit laten voeren om bestaande kennisproducten in kaart te brengen. In het webinar inventarisatie kennisproducten learning analytics presenteerde Justian Knobbout (Data Analytix) de voorlopige resultaten

Bron:

De rol van docenten bij learning analytics

Wat willen de docenten nu precies met Learning Analytics? En wat weten ze eigenlijk van learning analytics. Onderzoek naar wat docenten beweegt om met learning analytics aan de slag te gaan.

Bron:

Bouwstenen van een learning analytics infrastructuur

Een gemengd gezelschap nam deel aan het webinar learning analytics, onder andere docenten, beleidsmedewerkers, informatiemanagers en projectleiders. Tijdens dit webinar bespraken we het door SURF uitgevoerde onderzoek naar de bouwstenen van een learning analytics-infrastructuur.

Bron:

Discussiemodel learning analytics. Waarom, met wie en hoe.

Binnen een instelling is het soms lastig om te bepalen wat je wilt bereiken met Learning Analytics. Waar begin je? Wie moet je allemaal betrekken? En waar moet je verder aan denken? Om je daarbij te helpen heeft SURF een discussiemodel gemaakt. In dit document leggen ze uit hoe je het model kunt gebruiken binnen je instelling.

Bron:

Verslag Webinar Van idee tot inzet: het succesvol toepassen van learning analytics binnen het Nederlandse onderwijs

Wat is er nodig om Learning Analytics succesvol toe te passen? Welke organisatorische vaardigheden moeten onderwijsinstellingen daarvoor ontwikkelen? En hoe kan Learning Analytics al in de ontwerpfase van het onderwijs worden geïntegreerd?

Bron:

Aan de slag met de proeftuin learning analytics

Learning analytics kan worden ingezet voor het terugkoppelen van informatie over de huidige situatie, zodat studenten en docenten in het leerproces kunnen bijsturen. In het kader van flexibilisering van het onderwijs kan learning analytics bijvoorbeeld worden ingezet voor differentiëren van de onderwijsaanpak op basis van voorkennis van studenten.

De proeftuin start met het formuleren van een onderwijsdoel en bouwt voort op bestaande kennis. Vervolgens komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals ethiek, datakwaliteit, privacy, datamanagement en terugkoppeling van resultaten aan studenten.

Je kunt alle onderdelen van de proeftuin learning analytics downloaden!

Bron:

Learning analytics dashboard: a tool for providing actionable insights to learners

Deze studie onderzoekt de huidige benaderingen van learning analytics (LA) dashboarding, waarbij de uitdagingen worden belicht waarmee onderwijsaanbieders worden geconfronteerd bij hun operationalisering. We analyseren recente dashboards op hun vermogen om bruikbare inzichten te bieden die geïnformeerde reacties van leerlingen bevorderen bij het maken van aanpassingen aan hun leergewoonten. Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste LA-dashboards slechts beschrijvende analyses op het oppervlak gebruiken, terwijl slechts weinigen verder gaan dan voorspellende analyses. Als reactie op de vastgestelde hiaten in recent gepubliceerde dashboards, stellen we een ultramodern dashboard voor dat niet alleen gebruikmaakt van beschrijvende analysecomponenten, maar ook machine learning integreert op een manier die zowel voorspellende als prescriptieve analyses mogelijk maakt.

Bron:

Data-ondersteund onderwijs. Sturen of gestuurd worden

Wat is data-ondersteund onderwijs, wat moeten we met learning analytics en kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs? Kennisclip van Pierre Gorissen

Bron:

Categorieën Ik wil aan de slag met data en zoek tips
Tags: Hoe, Learning Analytics
Reacties (0)
Geef een reactie