Hoe moeten we in de praktijk omgaan met medische dossiers?

Een vraag die velen bezighoudt, het gaat immers om bijzondere persoonsgegevens. En daar moeten we als school zeer nauwkeurig mee omgaan. In principe mag je geen bijzondere persoonsgegevens verwerken tenzij daar een uitzondering voor is. Dat speelt bij onderwijsinstellingen. In bijgaande notitie is uitvoerig deze vraag uitgewerkt. Het juridische kader wordt beschreven rond grondslag en dataminmalisatie. En er wordt in uitgewerkt hoe dit dan in de praktijk uitwerkt, wat te doen bij de intake, met wie kun je de gegevens delen. En tot slot ook nog aandacht voor de informatiebeveiliging en de bewaartermijnen. Kortom, een vraag waar geen kort antwoord op is maar met deze notitie kan je verder.

Categorieën Implementatie
Reacties (0)
Geef een reactie