Hoe gaan we om met BYOD (Bring your own device)

Een student kan niet worden verplicht een device mee te nemen naar de les. In principe horen computers of aanverwante middelen in voldoende mate beschikbaar te zijn tijdens de opleiding. Zij behoren immers tot de basisuitrusting van de instelling en zijn bekostigd vanuit de lumpsum.
Een student mag verplicht worden te kunnen beschikken over een middel om digitale leerinhoud te kunnen gebruiken ter voorbereiding van de lessen en de toetsen maar niet worden verplicht dit middel bij zich te hebben tijdens de lessen. Ook kan de student de toegang tot de lessen hierom niet worden ontzegd.

Categorieën Beleid onderwijsbenodigdheden en schoolkosten, Kosten van de mbo-opleiding: voor de student, Kosten van een mbo-opleiding: voor de school, laptops en/of tablets
Reacties (0)
Geef een reactie