Geldt de WTO (wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) ook voor artikelen of deelname in het kader van de Vrijwillige Bijdrage?

De minister heeft aangegeven dat het restant van het WTO mag worden aangewend voor aanvullende maatregelen in het kader van de opleiding ten behoeve van de student. Het lijkt daarom in de rede aan te nemen dat ook deze activiteiten in aanmerking komen voor een (gehele of gedeeltelijke) tegemoetkoming in de kosten voor de student.
nb. Er is nog geen regeling die uitsluitsel geeft of dit pas mag indien alle aanvragen voor de reguliere tegemoetkoming zijn ingevuld.

Categorieën Beleid onderwijsbenodigdheden en schoolkosten, Niet-wettelijke (vrijwillige) bijdrage, Overige vragen Leermiddelenbeleid en Schoolkosten
Reacties (0)
Geef een reactie