Ethiek en code of practice

Data-ethiek gaat over een bewuste, reflectieve omgang met data, waarin de wenselijkheid van het datagebruik en de doelen ervan wordt bevraagd. Hiervoor is geen pasklaar format, maar zijn wel handvatten te geven. Men kan de eenvoudige drietrapsvraag stellen (kan, mag, wil) en een aantal waarden centraal stellen in de overweging.

Bronnen:

VU ethisch kader:
https://www.vu.nl/nl/Images/Code-of-practice-privacy-ethiek-SA2017_v1_CC_tcm289-878414.pdf

Kennisnet, waarden wegen
https://www.kennisnet.nl/app/uploads/kennisnet/publicatie/Kennisnet-Ethiekkompas-Waardenwegen.pdf

Jisc code of practice
https://www.jisc.ac.uk/guides/code-of-practice-for-learning-analytics

Referentiekader Privacy en Ethiek Studiedata

Heb je vragen over privacy en ethiek met studiedata? De zone Veilig en betrouwbaar studiedata benutten stelt de 0.8 conceptversie van het Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata beschikbaar. Het Referentiekader beschrijft zowel de ethische uitgangspunten als de juridische (privacy) kaders waar instellingen voldoende aandacht aan moeten besteden bij het verantwoord gebruik van studiedata.

Bron:

Houd controle over AI toepassingen op het gebied van learning analytics

Dankzij kunstmatige intelligentie (AI) en big data zijn we in staat om onderwijs en opleiden meer toe te spitsen op het niveau en het leergedrag van de individuele lerende. De bijdrage Discrimination in a Sea of Data: Exploring the Ethical Implications of Student Success Analytics laat zien dat deze ontwikkeling ook negatieve kanten kan hebben. Bepaalde lerenden kunnen daardoor baat hebben bij de combinatie AI en learning analytics, maar anderen juist niet.

Bron:

Verantwoord inzetten van artificial intelligence

De verwachtingen rondom artificial intelligence (AI) of kunstmatige intelligentie zijn hooggespannen. De technologie kan intelligente taken waar voorheen menselijke intelligentie voor nodig was steeds beter en sneller uitvoeren. Hierbij worden algoritmes ingezet die grote hoeveelheden data verwerken om op basis daarvan een beslissing te nemen. Alleen is niet altijd duidelijk hoe zo’n algoritme die beslissing neemt. En dat kan voor ongewenste effecten zorgen. Hoe zetten we artificial intelligence verantwoord in?

Bron:

Kansen(on)gelijkheid en adaptieve leertechnologie

Digitale technologie in het onderwijs kan bijdragen aan kansengelijkheid maar die kansengelijkheid juist ook in de weg zitten. Hoe zit dat precies? In deze podcast spreken we dr. Inge Molenaar en prof. dr. Eddie Denessen over de invloed van adaptieve leertechnologie op kansengelijkheid.

Bron:

Discrimination in a Sea of Data: Exploring the Ethical Implications of Student Success Analytics

Bron:

Categorieën Ik wil aan de slag met richtlijnen en kaders
Tags: datagedreven onderzoek, Ethiek, Hoe
Reacties (0)
Geef een reactie