Door wie worden RIO gegevens afgenomen? Waar(voor) worden ze gebruikt?

Het is de bedoeling dat RIO via DUO open data ontsloten wordt, dus publiek beschikbaar is voor iedereen die dit wil gebruiken. Een uitzondering hierop zijn de communicatiecontexten, die alleen beschikbaar zijn voor de afnemer waarvoor ze gedefinieerd zijn.

Categorieën ontsluiting RIO
Reacties (0)
Geef een reactie