DEDA

Ethische beoordeling van een concreet onderzoek: Voor een eenmalig klein project:

De ethische data assistent (DEDA) helpt data-analisten, projectmanagers en beleidsmakers om ethische problemen in dataprojecten, datamanagement en databeleid te herkennen.
DEDA is in nauwe samenwerking met data-analisten van de Gemeente Utrecht ontwikkeld en bestaat uit een toolkit die helpt bij het in kaart brengen van ethische kwesties bij dataprojecten, bij het documenteren van het beraadslagingsproces en bij de bevordering van de verantwoording aan de diverse stakeholders en het publiek.
DEDA bestaat uit een worksheet voor brainstormsessies, een interactieve vragenlijst en een handleiding. Alle tools zijn gepubliceerd door de Utrecht Data School van de Universiteit Utrecht.
Voor enkele projecten of een groot project kun je de Sheila methodiek gebruiken

Bronnen

DEDAtool voor een concreet (klein) project
https://dataschool.nl/deda

Categorieën Ik wil aan de gang met stappenplannen en werkwijzen
Tags: Docent, Ethiek, Hoe
Reacties (0)
Geef een reactie