BPV: Wat mag er in het kader van de BPV in rekening worden gebracht bij de student?

De BPV valt in alle opzichten onder het reguliere aanbod en derhalve volledig bekostigd uit de lumpsum. De student mag, op basis van vrijwilligheid, worden gevraagd te kunnen beschikken over dat wat nodig is om zich voor te bereiden op de stage. De opleiding en het leerbedrijf maken afspraken over de bekostiging van dat wat nodig is tijdens de stage. Eventuele aanvullende eisen door het leerbedrijf met betrekking tot VCE en VOG komen in principe voor rekening van de opleiding en het leerbedrijf. [let op: over de VOG is geen overeenstemming. Zie hier.]

Categorieën Beroepspraktijkvorming (bpv), Kosten van de mbo-opleiding: voor de student
Reacties (0)
Geef een reactie