Beleidscyclus op basis van data

Van beleids- naar datacyclus

De beleidscyclus moet nodig op de schroothoop. Deze cyclus staat voor een methode die steeds minder met de werkelijkheid te maken heeft. In die werkelijkheid immers staat data centraal. Jan van Ginkel en Paul Strijp vinden dat we op zoek zullen moeten naar een nieuwe methode. Is de datacyclus een goed alternatief?

Bron:

Leiderschap met data analytics in het hoger onderwijs

Het gebruik van gegevens en de toepassing van analyses en kunstmatige intelligentie (AI) zal zonder twijfel de manier veranderen waarop we ons hoger onderwijs ontwerpen en exploiteren. Eigenlijk, vandaag verandert het al onze onderwijsinstellingen. Maar wat is er nodig om analytics en AI waardevolle onderdelen te maken van de manier waarop we ons onderwijs organiseren? De transformatie naar datagedreven vraagt ​​om een ​​hele reeks nieuwe vaardigheden en manieren van werken. Het begrijpen van en werken met nieuwe technologieën voor (big) dataverzameling, analyse en voorspelling zal niet alleen enorme kansen creëren, maar ook ethische, juridische, privacy- en technische kwesties die elk onderdeel van de organisatie aangaan. Het zal de relatie met onze studenten beïnvloeden, herdefinieert hoe nieuwe programma’s en diensten worden ontwikkeld, verandert de manier waarop operaties worden beheerd en vormt de basis voor nieuw dienstenaanbod. Het vereist een datagedreven focus van alle betrokkenen in de organisatie.

Bron:

Categorieën Ik wil aan de slag met data en zoek tips
Tags: beleid, Hoe
Reacties (0)
Geef een reactie