Bekostigingsinformatie

In 2014 is binnen dit thema gewerkt aan de onderwerpen Terugkoppeling bekostigingsgegevens en BPV informatielandschap / Stageketen. Het onderwerp BPV keert in het iFoV programma in 2015 terug onder het thema Bedrijfsvoering.  

Activiteiten in 2015

In 2015 is met name de directie ondersteuning rond aanpassing van de systemen aan de orde.

1. Advies en implementatie instellingen

In het kader van Doorontwikkelen BRON wordt gewerkt aan de directe teruglevering van bekostigingsgegevens aan de instellingen. Deze activiteit heeft gevolgen voor processen en systemen. Beiden zullen aangepast moeten worden.

Vanuit het iFoV programma zullen door saMBO-ICT in overleg tussen de gebruikersgroepen binnen saMBO-ICT en de leveranciers, afspraken worden gemaakt met betrekking tot releases van de noodzakelijke wijzigingen.

Basis is het in het vierde kwartaal van 2013 binnen het iFoV programma ontwikkelde PvE met betrekking tot de uitwisseling van bekostigingsgegevens. De terugkoppeling van bekostigingsgegevens wordt meegenomen als onderdeel met hoge prioriteit in Doorontwikkelen BRON. Omdat het moment waarop de scholen daar daadwerkelijk gebruik van kunnen maken nog wel even op zich laat wachten, is DUO een workaround aan het ontwikkelen. Vanaf januari 2015 wordt het Terugmeldoverzicht van DUO Zoetermeer uitgebreid met bekostigingsgegevens op individueel niveau. Het ontwerp hiervan is door DUO in het 3e kwartaal 2014 gepresenteerd.

Bekostigingsinformatie gerelateerde berichten: