Testen

Ketentest

Van 1 augustus tot 1 september 2016 vindt de ketentest plaats. Deze test wordt uitgevoerd door alle SIS-leveranciers, samen met DUO. Deze test richt zich op de werking van de koppeling tussen DUO en de SIS’en. Alle SIS-leveranciers voeren in de ketentestperiode de voor de ketentest ontworpen testgevallen uit. Alle SIS-leveranciers dienen dus voor de start van de ketentest de aanpassingen ten behoeve van MBO inwinnen en MBO bekostigen in het SIS te hebben doorgevoerd.

Documenten

De specifieke documenten zijn en worden per mail naar de betrokkenen gestuurd.

Veldtest

Van 1 september tot 1 december 2016 vindt de veldtest plaats. In deze periode voeren de instellingen een aantal van te voren opgestelde testscenario’s uit. Daarnaast hebben de instellingen de mogelijkheid om zelf gekozen testsituaties uit te voeren (free format testen). Er wordt een apart draaiboek voor de veldtest opgesteld, dat van te voren aan de contactpersonen van de instellingen wordt gestuurd en op deze site wordt geplaatst.

Af en toe komen er ook vragen over de nieuwe white label koppeling van SBB, waarmee stagemarkt met behulp van een webservice aan het StudentInformatieSysteem gekoppeld kan worden. Meer informatie daarover staat op de SBB site.

Documenten

Meer documenten »

PlanningBRON

Opstellen specs Bouwen SIS-en Testen Conversie Bouwen DUO en Eduarte Voorbereiden processen op scholen Data op orde / proefconversies Aansluiten In productie