Data op orde / proefconversies

In het laatste kwartaal van 2015 voert DUO een kwaliteitsanalyse uit op de gegevens in BRON. Daarin wordt gecontroleerd of de gegevens in BRON voldoen aan de eisen die de nieuwe registers stellen. Gegevens die niet voldoen, zullen uitvallen bij de conversie: ze passen immers niet in het nieuwe register (nieuwe BRON). Dit gaat veelal om inschrijvingen en/of diploma’s die niet helemaal logisch zijn, maar die in het verleden wel in BRON geregistreerd konden worden. De bedoeling is dat de nieuwe registers maximaal gevuld worden met alle gegevens uit BRON die op een juiste wijze zijn geregistreerd.

Op basis van de uitkomsten van de kwaliteitsanalyse is een data-op-orde traject gedefinieerd. Dat houdt in dat er per soort fout is afgesproken wat er mee gedaan moet worden. Hierbij geldt het volgende uitgangspunt: het aanpassen van gegevens gebeurt door de instellingen zelf. Alleen de instelling kan beoordelen wat de juiste gegevens hadden moeten zijn.

Vanaf januari 2016 start het data-op-orde traject. Dat houdt in dat iedere instelling vanaf dat moment maandelijks een bestand van DUO krijgt met daarin de inschrijvingen, BPV’s en/of diploma’s van haar instelling, die niet door de controles van het nieuwe BRON zijn gekomen. De instelling gaat aan de hand van die lijst de gegevens aanpassen in haar systeem en levert deze mutaties via de reguliere gegevensuitwisseling aan BRON. Overigens geldt dit alleen voor de gegevens die de instelling ook daadwerkelijk kan wijzigen. In de praktijk kan het zo zijn dat een instelling bepaalde gegevens uit het verleden niet meer kan wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van overstap naar een ander SIS. In dit soort gevallen zal een andere oplossing gevonden worden.

Vanaf april 2016 draait DUO maandelijks een proefconversie met een nieuwe kopie van productiedata van BRON. Daarin wordt dan opnieuw gecontroleerd hoeveel uitval er nog is. De fouten worden weer per instelling in een bestand geplaatst en aan de instelling geleverd. De instelling kan weer aanpassen en bij de volgende ronde wordt opnieuw gecontroleerd etc. Dit traject om de data op orde te brengen loopt tot en met november 2016: Op 7 november 2016 start de laatste proefconversie. Alle data moeten dan op orde zijn. Er wordt een apart draaiboek voor het data-op-orde traject opgesteld, dat aan de contactpersonen van de instellingen wordt gestuurd.

Documenten

Meer documenten »

PlanningBRON

Opstellen specs Bouwen SIS-en Testen Conversie Bouwen DUO en Eduarte Voorbereiden processen op scholen Data op orde / proefconversies Aansluiten In productie