Bouwen

De Werkgroep Doorontwikkelen BRON mbo, die betrokken is bij het opstellen van de specificaties, is ook nauw betrokken bij de realisatie ervan. In het vroege voorjaar van 2015 is DUO begonnen met het realiseren van het nieuwe BRON en de nieuwe koppeling tussen BRON en de administratiesystemen van de instellingen. In de zomer van 2015 is ook de leverancier van EduArte, één van de door de instellingen gebruikte SIS-en, begonnen met de realisatie. Elke vier weken laten DUO en de leverancier van EduArte tijdens de werkgroep zien wat ze gemaakt hebben en geeft de werkgroep daar feedback op.

PlanningBRON

Opstellen specs Bouwen SIS-en Testen Conversie Bouwen DUO en Eduarte Voorbereiden processen op scholen Data op orde / proefconversies Aansluiten In productie