Aansluiten

Op 2 en 3 januari 2017 worden 4 instellingen, met elk een ander SIS (=StudentInformatieSysteem), aangesloten op het nieuwe BRON mbo. Op 4 januari volgt een evaluatie daarvan om vervolgens vanaf 5 januari in een kleine drie weken de overige instellingen aan te sluiten. Hiervoor is een Draaiboek opgesteld (zie onder Documenten). Aan de hand van dit draaiboek wordt per instelling “de poort opengesteld”, en wordt het berichtenverkeer gecontroleerd opgestart. De softwareleverancier, de instelling en DUO monitoren het berichtenverkeer nauwgezet en voeren diverse controles uit. In het draaiboek is de geplande aansluitdatum van alle instellingen opgenomen.

Nadat een instelling is aangesloten op het nieuwe BRON mbo, start de nieuwe gegevensuitwisseling op basis van het berichtenverkeer. Mutaties die de instelling heeft uitgevoerd na de laatste aanlevering aan het oude BRON (mogelijk tot 8 december 2016 18.00 uur) worden aan het nieuwe BRON geleverd. En ook de zogenaamde nalevering in het kader van de herziening Kwalificatiestructuur is onderdeel van de gegevensuitwisseling na de aansluiting. Het gaat dan om de gegevens (keuzedelen, BPV voor keuzedelen, AMvB certificaten) die de instelling vanaf 1 augustus 2016 in de eigen administratie heeft geregistreerd, maar die nog niet met BRON konden worden uitgewisseld. Indicatie extra ondersteuning is geen vinkje meer, maar een gegeven met begin- en einddatum. Daarom is dit niet geconverteerd. Van de instellingen wordt verwacht dat ze deze velden juist in BRON vullen met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2016.

De sluiting van BRON in december 2016 en januari 2017 heeft ook gevolgen voor afnemende systemen, zoals Studiefinanciering, Lesgeld, Verzuim, SVB, Stagefonds, Studielink, etc. Meer informatie daarover staat op de website van DUO zakelijk (voor onderwijsinstellingen en bedrijven) en particulier (voor studenten).

Documenten

Meer documenten »

PlanningBRON

Opstellen specs Bouwen SIS-en Testen Conversie Bouwen DUO en Eduarte Voorbereiden processen op scholen Data op orde / proefconversies Aansluiten In productie