Programma Voorziening vroegtijdig aanmelden

Contactpersonen:

Henk-Jan van Ginkel
Projectleider (saMBO-ICT)

Wiebe Buising
Ketenregisseur (namens de stuurgroep van de VO-raad, PO-raad, MBO Raad en VNG)

Het Koppelpunt MBO van VVA is aanvankelijk door MBO Digitaal opgepakt, maar is inmiddels overgedragen aan de coöperatie Mbo Voorzieningen U.A.. Actuele informatie staat dan ook op de website Mbo Voorzieningen. Voor VAVO verwijzen we naar Kennisnet, want die beheert het Koppelpunt (VA)VO. Wil je nog terug kijken naar de projectinformatie uit de tijd dat het project bij MBO Digitaal liep kijk dan verder op deze en onderliggende pagina's.

In de wetgeving rond Vroegtijdig Aanmelden mbo is onder andere gesteld dat de VO-scholen en VAVO-instellingen de potentiële mbo-gangers doorgeven aan de gemeenten en de mbo-instellingen moeten de statussen van de aanmeldingen doorgeven aan de VO-school en/of de gemeente. De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden ondersteunt deze informatiestromen. De voorziening bestaat uit drie koppelpunten: Koppelpunt Gemeenten, Koppelpunt VO en Koppelpunt MBO. Omdat het belangrijk is dat de verschillende koppelpunten naadloos op elkaar aansluiten, is besloten om een gezamenlijk Programma van Eisen te maken. De realisatie wordt per sector opgepakt. Voor het MBO Koppelpunt is MBO Digitaal voorlopig de opdrachtgever.

Medio 2016 zijn een stuurgroep en een projectgroep ingericht, waaraan de MBO Raad, de VO-raad, de PO-raad, de VNG, Ingrado, saMBO-ICT en het ministerie van OCW deelnemen. In de stuurgroep is afgesproken dat de voorziening vroegtijdig aanmelden een publieke voorziening wordt, van het onderwijsveld.

Documenten

LET OP: Actuele informatie staat dan ook op de website Mbo Voorzieningen. Onderstaand staan de documenten uit de tijd dat het project bij MBO Digitaal liep.

VVA in de MBO Digitaal nieuwsbrief

Nieuwsbrief 84, september 2020 VVA is live

De Voorziening vroegtijdig aanmelden (VVA) is live. De regeling die de basis vormt van de gegevensuitwisseling is vlak voor de zomer gepubliceerd. Alle koppelpunten staan in productie en de laatste SIS leverancier in het mbo gaat deze week nog in productie. Bij sommige SIS-en moet de school opdracht geven aan de leverancier om de koppeling aan te zetten, bij anderen gaat dat automatisch. Check dus even of de uitwisseling voor jullie school al daadwerkelijk gestart is. Naast de techniek zijn ook de zaken er omheen belangrijk voordat de uitwisseling verantwoord kan starten. Vlak voor de zomervakantie is daarom een DPIA gedaan, die gedeeld is met de FG-ers van de instellingen. Mooi om te zien is, dat inmiddels ruim 80% van de instellingen de getekende Gebruiks- en Verwerkersovereenkomsten retour gestuurd heeft. Kortom vorig jaar ging het op het laatste moment mis, maar dit jaar is het gelukt. Dank aan de velen die hier een bijdrage aan geleverd hebben.

Meer VVA in MBO Digitaal nieuwsbrieven »

VVA in berichten op de MBO Digitaal site