Studieloopbaaninformatie

Vanuit het programma is in 2013 en 2014 bijgedragen aan het verder ontwikkelen van een generieke voorziening voor digitaal ondertekenen van formele documenten zoals de OOK, BPVO e.d. Deze activiteiten worden in SION verband uitgevoerd door een werkgroep waaraan naast medewerkers van SION, de scholen en SBB ook wordt deelgenomen door medewerkers van saMBO-ICT vanuit het programma iFoV.

Voor de zomervakantie van 2014 is het ontwerp van EduSign (werknaam voor ondertekeningsmodule) afgerond. Nu is men bezig om een publieke partij te zoeken die EduSign wil ontwikkelen. In het derde kwartaal 2014 vond alleen wat voorbereiding plaats voor gesprekken over wie het ontwikkelen zou kunnen doen en die gesprekken vinden vanaf het vierde kwartaal plaats.

Voortzetting van de bijdragen van saMBO-ICT in het kader van dit programma is voor 2015 ondergebracht bij het iFoV thema Bedrijfsvoering.

In 2015 zijn onder het thema Studieloopbaaninformatie geen verdere activiteiten geprogrammeerd.

Studieloopbaaninformatie gerelateerde berichten: