Onderwijstijd

In 2014 is binnen het programma iFoV het procesmodel “Onderwijstijd in Control” ontwikkeld.
Het doel van dit model is om MBO scholen inzicht te geven in de consequenties van de nieuwe regels rondom onderwijstijd en de consequenties daarvan op voor hun werkprocessen en systemen. Dit procesmodel moet MBO scholen helpen om zich voor te bereiden op de nieuwe regelgeving en zonodig processen en systemen aan te (laten) passen. Deze notitie beschrijft het resultaat van deze activiteit.

Ook is al eerder het Adviespunt Onderwijstijd opengesteld (http://www.kennisnet.nl/themas/adviespunt-onderwijstijd). Dit Adviespunt wordt inmiddels regelmatig bezocht en er worden vragen gesteld over de verschillende veranderde normen. Op die site worden ook positief geëvalueerde onderwijsconcepten waarbij ict een rol speelt gepubliceerd.

Vragen of opmerkingen over onderwijstijd?
Verschillende partijen hebben zich vanuit verschillende oogpunten beziggehouden met het thema Onderwijstijd. Afgesproken is dat vragen en antwoorden op dit thema via de website van MBO15 worden gekanaliseerd. Zodoende ontstaat er op die plaats 1 kennisbasis op het gebied van Onderwijstijd. Vragen over dit Procesmodel kunt u dan ook stellen via het contactformulier.

Activiteiten in 2015

1. Onderzoek Onderwijstijd en hKS

De introductie van keuzedelen zorgt voor een uitdaging op het gebied van onderwijstijd; met name planning, roostering en verantwoording. De diversiteit aan positionering van keuzedelen (door leerjaren heen, kop op opleiding of periodiek) maakt het voor de instellingen een behoorlijke puzzel om alle elementen met elkaar in verband te brengen.

Een onderzoek moet oplossingen opleveren om het planningsproces beter vorm te geven en te zorgen dat de planning van keuzedelen en het realiseren van onderwijstijd in control blijven.

2. Kenniskring logistiek

Bij de invoering van de hKS staan instellingen voor een logistieke uitdaging met betrekking tot het profiel en de keuzedelen. Scholen willen graag aan hun studenten een rijke mix aan keuzedelen bieden. Dat vergt een nieuwe manier van denken over ontwerp, planning en roostering. Kennis delen met elkaar is dan een essentiële activiteit.

De beoogde kenniskring kan gevoed worden door onder andere het hierboven genoemde onderzoek.

Onderwijstijd gerelateerde berichten: