DOB vavo in saMBO-ICT nieuwsbrief

Nieuwsbrief 71, januari 2019

Livegang Doorontwikkelen BRON vavo

Zeg niet te snel dat het wel goed gaat, omdat het precies hetzelfde is als twee jaar geleden met het mbo, want alles moet echt goed staan en voor een succesvolle livegang moeten de acties in de juiste volgorde uitgevoerd worden. Toch lukte het bij het Nova College om al op 2 januari ’s morgens live te gaan. ’s Middags volgden in rap tempo ROC de Leijgraaf en het Deltion College. Op 7 en 8 januari werden nog 19 vavo-scholen op het nieuwe BRON aangesloten. En de laatste 10 volgden, iets later dan gepland, op 10 januari. Mooi dat het lukte om zo snel met alle scholen live te gaan. Het lijkt nu allemaal te lopen, al hebben we begrepen dat er bij sommige pakketten toch nog de nodige serieuze openstaande punten zijn. Zijn er issues, vragen of problemen, blijf er niet mee rond lopen, maar meld ze bij uw leverancier en/of DUO.

Nieuwsbrief 70, november 2018

Doorontwikkelen BRON vavo

Het project Doorontwikkelen BRON vavo is nu dichtbij de eindstreep. Vanuit conversie oogpunt hebben we geen zorgen. DUO heeft net zo lang proefconversies uitgevoerd tot het helemaal goed ging en bij het Data op orde traject van de instellingen waren er bij de laatste telling op 14 november jl. nog maar 16 van de bijna 76000 meldingen over.
Op de zeer goed bezochte Informatiebijeenkomst op 15 november, bleek dat nog niet alle instellingen er gerust op zijn dat ze na de Livegang soepel met hun SIS met BRON kunnen uitwisselen. De laatste weken is er door de instellingen actief getest. Ook wordt de testomgeving nog wat langer open gehouden na het einde van de tot 30 november geplande Veldtest. Instellingen en leveranciers hebben daardoor tot de kerstvakantie de tijd om de punten op de i te zetten. Met de nodige eindsprints zo hier en daar moet het lukken om na de conversie bij DUO in december begin januari 2019 live te gaan met het nieuwe BRON voor vavo.
Belangrijk voor de instellingen is te weten wat de gevolgen zijn van het tijdelijk dicht zijn van BRON voor de afnemers van BRON, want die kunnen met vragen daarover bij de instellingen komen. Informatie daarover staat hier op de DUO site. De presentatie van de Informatiebijeenkomst, het Draaiboek Livegang en overige informatie staan op de pagina Doorontwikkelen BRON vavo.

Nieuwsbrief 69, oktober 2018

Doorontwikkelen BRON vavo

De meeste instellingen konden om uiteenlopende redenen pas veel later starten met de Veldtest dan de geplande tweede week van september. En nog steeds kunnen niet alle instellingen testen in de Veldtest, omdat nog niet alle SIS-en gereed zijn. Dit hoeft niet direct een reden tot paniek te zijn, maar het is nu wel nodig dat er volop getest wordt, anders zullen de risico’s op problemen bij of na de livegang toenemen. Gelukkig loopt het Data op orde project wel goed, al zijn daar ook nog enkele instellingen die de nodige meldingen weg te werken hebben. DUO vordert gestaag met het testen van de conversiesoftware. De voorbereidingen voor de livegang in januari zijn in volle gang. Het draaiboek is bijna klaar en wordt met de vavo-instellingen doorgenomen tijdens de Informatiebijeenkomst op 15 november 2018. Ook komt er weer een overzicht van de acties die DUO uitzet gedurende de maand december waarin BRON voor VO en VAVO gesloten is.

Nieuwsbrief 68, september 2018

Doorontwikkelen BRON vavo

Nog vier maanden en dan gaat het Doorontwikkelde BRON vavo live. In die maanden moet nog veel gebeuren. Tot nu toe waren de instellingen in het kader van dit project vooral druk met het verwerken van de Data op Orde meldingen. In de maanden september tot en met november komt daar de Veldtest bij. Om goed voorbereid op de live situatie te zijn, is er net als destijds bij het mbo voor gekozen om alle instellingen bij de Veldtest te betrekken. Tijdens de informatiebijeenkomst op 5 juni 2018 zijn de instellingen over deze veldtest uitgebreid geïnformeerd. De presentatie van de bijeenkomst en ook het Draaiboek van de Veldtest staan op de pagina Doorontwikkelen BRON vavo op de site.

Nieuwsbrief 67, juni 2018

Doorontwikkelen BRON vavo

Het project vordert gestaag. Direct na de zomervakantie start de Veldtest met alle VAVO-instellingen, daarom heeft op 5 juni een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Nagenoeg alle instellingen waren weer aanwezig. Voor wie de informatie nog eens na wil lezen, zie de presentatie en het concept Draaiboek Veldtest op de programmapagina Doorontwikkelen BRON. Ondertussen wordt hard verder gewerkt aan het wegwerken van de meldingen in het kader van Data op Orde. Bij meerdere instellingen is het door migratie van het administratiesysteem niet meer mogelijk om meldingen van oude jaren op te lossen. Hier is in het project begrip voor, maar meld dit dan wel even bij het conversieteam van DUO, zodat afgesproken kan worden hoe hier mee om te gaan. In een aantal gevallen kan DUO in opdracht van de instelling de meldingen alsnog oplossen. Voor meer informatie hierover kijk naar de meest recente versie van het Draaiboek Conversie DOB vavo op de programmapagina Doorontwikkelen BRON. Alle projectactiviteiten zijn gericht op een livegang van het Doorontwikkelde BRON vavo in januari 2019.

Nieuwsbrief 66, mei 2018

Doorontwikkelen BRON vavo

Conform planning wordt hard verder gewerkt aan de realisatie van de software voor het doorontwikkelde BRON vavo. De komende tijd wordt in de ketentesten, die door de leveranciers en SIS-beheerders met DUO wordt uitgevoerd, getest of de software goed werkt. Na de zomervakantie is het de beurt aan de vavo-instellingen om in de Veldtest de software te testen. Meer informatie hierover wordt met de Contactpersonen Doorontwikkelen BRON vavo besproken op de Informatiebijeenkomst op 5 juni 2018. Ondertussen wordt gewerkt aan het wegwerken van de meldingen in het kader van het data-op-orde traject. Het is verheugend om te melden dat het totaal aantal meldingen al gedaald is van bijna 76.000 naar ruim 42.000 meldingen, maar iedereen die dit leest begrijpt dat er dus ook nog wat te doen is. Zie voor meer informatie over dit project: Doorontwikkelen BRON vavo.

Nieuwsbrief 65, april 2018

Doorontwikkelen BRON vavo

Al eerder meldden we in de nieuwsbrief dat Doorontwikkelen BRON vavo is gestart. Inmiddels zijn daar ook alle instellingen die vavo aanbieden bij betrokken. Op 27 maart jl. vond de eerste informatiebijeenkomst plaats met in de ochtend een toelichting op de hoofdlijnen van het project en in de middag aandacht voor alle details van het data-op-orde en conversietraject. De grote opkomst en de positieve en betrokken sfeer waarin de zaken besproken werden, geven het Implementatieteam vertrouwen in de goede afloop van dit project. Op de pagina Doorontwikkelen BRON staan het Implementatieplan, het Draaiboek data-op-orde/conversie en andere relevante documenten.

Nieuwsbrief 64, februari 2018

Doorontwikkelen BRON vavo

Sinds begin 2017 wordt gewerkt aan het Programma van Eisen voor de nieuwe uitwisseling met BRON voor het vavo. Op 31 januari 2018 is versie 1.0 opgeleverd, zodat de leveranciers van de SIS-en er mee aan de slag kunnen. Inmiddels wordt ook gewerkt aan een Implementatieplan, wat in grote lijnen overéénkomt met de aanpak in het mbo. Het vavo kent veel minder studenten dan het mbo, maar de uitwisseling met BRON is zeker niet minder complex. Daarom is het zaak hier voldoende aandacht aan te besteden, zodat we soepel van het huidige naar het nieuwe BRON overstappen. Alles is gericht op een livegang in januari 2019. De MBO Raad heeft onlangs de instellingen om contactpersonen Doorontwikkelen BRON vavo gevraagd. Deze contactpersonen krijgen binnenkort een uitnodiging voor de eerste informatiebijeenkomst op 27 maart 2018 in Utrecht, waarop het ’s morgens over het Implementatieplan gaat en ’s middags over het “data op orde” traject dat nodig is voor de conversie. Bezoek voor meer informatie de programmapagina Doorontwikkelen BRON op onze website.

Nieuwsbrief 60, september 2017

Programma Doorontwikkelen BRON
BRON vavo

In mei is de werkgroep Doorontwikkelen BRON vavo gestart. In deze werkgroep werken medewerkers van instellingen, softwareleveranciers, de MBO Raad, saMBO-ICT en DUO met elkaar aan de ontwikkeling van het nieuwe BRON vavo. De planning is er op gericht dat het nieuwe BRON vavo in januari 2019 wordt geïmplementeerd. Voor dit project is een aparte werkgroep ingericht, naast de MBO ketendag. De reden hiervoor is dat de bij vavo betrokken medewerkers van zowel de instellingen als van DUO niet deelnemen aan de ketendag. En bovendien zou de agenda van de MBO ketendag overbelast worden als ook de ontwikkeling van het nieuwe BRON vavo hieraan zou worden toegevoegd.

Nieuwsbrief 58, mei 2017

Programma Doorontwikkelen BRON

Op dit moment wordt vavo nog op de oude manier met BRON uitgewisseld. Ook deze uitwisseling wordt vernieuwd. De livegang daarvoor staat gepland in januari 2019, tegelijk met de nieuwe uitwisseling voor het reguliere vo. In de achterliggende tijd is een werkgroep gevormd met vertegenwoordigers van alle gebruikersgroepen. 11 mei 2017 is deze werkgroep van start gegaan. De instellingen die vavo hebben, gaan hier uiteraard in de komende 2 jaar meer van horen.