Voorbereiden scholen

Het vervangen van de bestandsuitwisseling (huidig BRON) door gegevensuitwisseling op basis van berichten (nieuwe BRON) vraagt ook om verandering van werkwijze op de scholen. In de nieuwe situatie zullen mutaties in de administratie in principe direct naar BRON worden gestuurd en stuurt DUO ook direct een terugkoppeling terug naar de instelling. Tevens zullen er nieuwe berichten in de keten worden geïntroduceerd, bijvoorbeeld de voorlopige status van de bekostiging als gevolg van iedere relevante wijziging van een inschrijving of een resultaat. Eén en ander leidt tot een continue stroom van berichten tussen de instellingen en DUO, waarbij het van belang is dat de instelling (in overleg met de softwareleverancier) de eigen werkprocessen zo inricht dat op een goede manier kan worden omgegaan met deze nieuwe berichtenstromen.

PlanningBRON

Opstellen specs Bouwen SIS-en Testen Conversie Bouwen DUO en Eduarte Voorbereiden processen op scholen Data op orde / proefconversies Aansluiten In productie