Programma Voorziening vroegtijdig aanmelden

Contactpersonen:

Henk-Jan van Ginkel
Projectleider (saMBO-ICT)

Wiebe Buising
Ketenregisseur (namens de stuurgroep van de VO-raad, PO-raad, MBO Raad en VNG)

Het Koppelpunt MBO van VVA is aanvankelijk door MBO Digitaal opgepakt, maar is inmiddels overgedragen aan de coöperatie Mbo Voorzieningen U.A.. Actuele informatie staat dan ook op de website Mbo Voorzieningen. Voor VAVO verwijzen we naar Kennisnet, want die beheert het Koppelpunt (VA)VO. Wil je nog terug kijken naar de projectinformatie uit de tijd dat het project bij MBO Digitaal liep kijk dan verder op deze en onderliggende pagina's.

In de wetgeving rond Vroegtijdig Aanmelden mbo is onder andere gesteld dat de VO-scholen en VAVO-instellingen de potentiële mbo-gangers doorgeven aan de gemeenten en de mbo-instellingen moeten de statussen van de aanmeldingen doorgeven aan de VO-school en/of de gemeente. De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden ondersteunt deze informatiestromen. De voorziening bestaat uit drie koppelpunten: Koppelpunt Gemeenten, Koppelpunt VO en Koppelpunt MBO. Omdat het belangrijk is dat de verschillende koppelpunten naadloos op elkaar aansluiten, is besloten om een gezamenlijk Programma van Eisen te maken. De realisatie wordt per sector opgepakt. Voor het MBO Koppelpunt is MBO Digitaal voorlopig de opdrachtgever.

Medio 2016 zijn een stuurgroep en een projectgroep ingericht, waaraan de MBO Raad, de VO-raad, de PO-raad, de VNG, Ingrado, saMBO-ICT en het ministerie van OCW deelnemen. In de stuurgroep is afgesproken dat de voorziening vroegtijdig aanmelden een publieke voorziening wordt, van het onderwijsveld.

Documenten

LET OP: Actuele informatie staat dan ook op de website Mbo Voorzieningen. Onderstaand staan de documenten uit de tijd dat het project bij MBO Digitaal liep.

VVA in de MBO Digitaal nieuwsbrief

Nieuwsbrief 84, september 2020 VVA is live

De Voorziening vroegtijdig aanmelden (VVA) is live. De regeling die de basis vormt van de gegevensuitwisseling is vlak voor de zomer gepubliceerd. Alle koppelpunten staan in productie en de laatste SIS leverancier in het mbo gaat deze week nog in productie. Bij sommige SIS-en moet de school opdracht geven aan de leverancier om de koppeling aan te zetten, bij anderen gaat dat automatisch. Check dus even of de uitwisseling voor jullie school al daadwerkelijk gestart is. Naast de techniek zijn ook de zaken er omheen belangrijk voordat de uitwisseling verantwoord kan starten. Vlak voor de zomervakantie is daarom een DPIA gedaan, die gedeeld is met de FG-ers van de instellingen. Mooi om te zien is, dat inmiddels ruim 80% van de instellingen de getekende Gebruiks- en Verwerkersovereenkomsten retour gestuurd heeft. Kortom vorig jaar ging het op het laatste moment mis, maar dit jaar is het gelukt. Dank aan de velen die hier een bijdrage aan geleverd hebben.

Meer VVA in MBO Digitaal nieuwsbrieven »

VVA in berichten op de MBO Digitaal site

Presentaties Gebruikersdag 28 november 2022 28 november, 2022 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke MBO Digitaal gebruikersdag op 28 november 2022.
Programma Gebruikersdag 28 november 2022 15 november, 2022 - Datum: 28 november 2022 via Microsoft Teams 10.00 – 12.00 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 15.30 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Programma 9.55 Inloop om beeld en geluid...
Vooraankondiging Gebruikersdag 28 november 2022 1 november, 2022 - Op 28 november 2022 hebben we weer een gebruikersdag met in de ochtend een gezamenlijk programma en in de middag, bijeenkomsten van de gebruikersgroepen Eduarte,...
Presentaties Gebruikersdag 10 oktober 2022 10 oktober, 2022 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke MBO Digitaal gebruikersdag op 10 oktober 2022.
Programma Gebruikersdag 10 oktober 2022 27 september, 2022 - Datum: 10 oktober 2022 10.00 – 12.15 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Vergadercentrum Vredenburg te Utrecht Programma 9.30 Inloop met koffie/thee...
Vooraankondiging Gebruikersdag 10 oktober 2022 14 september, 2022 - Op 10 oktober 2022 is de eerstvolgende gebruikersdag weer in Utrecht. Het programma is weer helemaal gevuld, want er is genoeg aan de hand. We...
Presentaties Gebruikersdag 29 november 2021 29 november, 2021 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag die gehouden is op 29 november 2021.
Programma Gebruikersdag 29 november 2021 15 november, 2021 - Op 29 november 2021 is er weer een online gebruikersdag. We starten om 10:00 uur met het gezamenlijke ochtendprogramma. Meer informatie over het programma in dit bericht. Vanaf 13:00 uur gaan de verschillende gebruikersgroepen apart in overleg.
Vooraankondiging gebruikersdag 29 november 2021 8 november, 2021 - Op 29 november 2021 hopen we elkaar weer via Teams te ontmoeten bij de laatste saMBO-ICT gebruikersdag, want de volgende keer heten we MBO Digitaal....
Programma Gebruikersdag 11 oktober 2021 28 september, 2021 - Datum: 11 oktober 2021 09.30 – 12.00 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 15.30 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Microsoft Teams Programma 9.25 Inloop om beeld en geluid...