Bekostigingsinformatie

In 2014 is binnen dit thema gewerkt aan de onderwerpen Terugkoppeling bekostigingsgegevens en BPV informatielandschap / Stageketen. Het onderwerp BPV keert in het iFoV programma in 2015 terug onder het thema Bedrijfsvoering.  

Activiteiten in 2015

In 2015 is met name de directie ondersteuning rond aanpassing van de systemen aan de orde.

1. Advies en implementatie instellingen

In het kader van Doorontwikkelen BRON wordt gewerkt aan de directe teruglevering van bekostigingsgegevens aan de instellingen. Deze activiteit heeft gevolgen voor processen en systemen. Beiden zullen aangepast moeten worden.

Vanuit het iFoV programma zullen door saMBO-ICT in overleg tussen de gebruikersgroepen binnen saMBO-ICT en de leveranciers, afspraken worden gemaakt met betrekking tot releases van de noodzakelijke wijzigingen.

Basis is het in het vierde kwartaal van 2013 binnen het iFoV programma ontwikkelde PvE met betrekking tot de uitwisseling van bekostigingsgegevens. De terugkoppeling van bekostigingsgegevens wordt meegenomen als onderdeel met hoge prioriteit in Doorontwikkelen BRON. Omdat het moment waarop de scholen daar daadwerkelijk gebruik van kunnen maken nog wel even op zich laat wachten, is DUO een workaround aan het ontwikkelen. Vanaf januari 2015 wordt het Terugmeldoverzicht van DUO Zoetermeer uitgebreid met bekostigingsgegevens op individueel niveau. Het ontwerp hiervan is door DUO in het 3e kwartaal 2014 gepresenteerd.

Bekostigingsinformatie gerelateerde berichten:

Presentaties gebruikersdag 28 november 2016 28 november, 2016 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 28 november 2016. Alle informatie over Doorontwikkelen BRON staat op de programmapagina Doorontwikkelen BRON.
Vooraankondiging Gebruikersdag 16 juni 2014 15 mei, 2014 - Datum: 16 juni 2014 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede
Voortgang teruglevering bekostigingsgegevens 3 december, 2013 - In de Regiegroep iFoV van medio november is ook gesproken over bijgaand rapport “Terugkoppeling bekostigingsgegevens”, dat eerder hier werd gepubliceerd. Vanuit het programma iFoV is...
Presentaties Gebruikersdag 25 november 2013 25 november, 2013 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 25 november 2013. Bij het saMBO-ICT nieuws noemde Jan de volgende onlangs gepubliceerde documenten: Rapport Teruglevering...
Programma Gebruikersdag 25 november 2013 12 november, 2013 - Datum: 25 november 2013 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.15 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede
Vooraankondiging Gebruikersdag 25 november 2013 5 november, 2013 - Datum: 25 november 2013 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.15 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede
Rapport DUO-levering bekostigingsgegevens 30 oktober, 2013 - Enkele weken geleden zijn jullie via deze website geïnformeerd over de start van het onderzoek naar de levering door DUO van bekostigingsgegevens. Bijgaand treffen jullie...
Onderzoek naar DUO levering bekostigingsgegevens is gestart 17 oktober, 2013 - Op 25 september is een aantal deskundigen van DUO, verschillende gebruikersgroepen, Kennisnet en van de MBO Raad bij elkaar geweest om te analyseren welke teruglevering...
Presentaties Gebruikersdag 30 september 2013 30 september, 2013 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 30 september 2013.
Programma Gebruikersdag 30 september 2013 19 september, 2013 - Datum: 30 september 2013 9.30 – 12.30 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.15 – 16.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Galvanistraat 13 te Ede