Programma gezamenlijke netwerkdag IM en IBP op 22 september 2022

Op 22 september 2022 organiseren de netwerken IM en IBP een gezamenlijke netwerkdag in Utrecht. Naast specifieke IM- en IBP-onderwerpen staan er ook veel gemeenschappelijke thema’s op het programma. Behalve interessante keynotes, workshops en ronde tafel sessies is er ook volop ruimte om informeel bij te praten. Je kunt je hier aanmelden.

Programma

09:30 inloop met koffie
10:00 opening
10:10 plenaire pitches (zie onder)
10:40 koffie/verplaatsen
10:55 IBP-track: in gesprek met de regiegroep IBP
10:55 IM-track: workshop ICT Monitor – The next ICT Monitor
11:40 koffie/verplaatsen
11:55 ronde 1
12:40 lunch
13:50 keynote Universiteit van Maastricht
14:30 koffie/verplaatsen
14:45 ronde 2
15:30 koffie/verplaatsen
15:55 ronde 3
16:40 einde workshops
16:45 plenaire terugkoppeling
17:10 afsluiting
17:15 borrel
18:00 buffet
19:00 einde

Plenaire pitches

 1. Digitaliseringsimpuls
 2. PvA Cyberveiligheid
 3. Innovatiezone Cyberveiligheid SURF
 4. Themateam Data-ondersteund onderwijs
 5. MORA
 6. Netwerk IM2.0
 7. Cyberdreigingsbeeld

Plenaire keynote: Aftermath ransomware aanval Universiteit van Maastricht (Bart van den Heuvel, CISO UM)

Workshops in drie rondes

 • Passende maatregelen op basis van de BIV-classificatie, hoe dan? Over het classificatiemodel ROSA en het Privacy Control Framework (Bart Bosma)
 • Technische sessie over SURFsoc  (Jeroen Schuuring)
 • IM-governance (Rob Vos)
 • NBA-toetsingskader voor informatiebeveiliging (Ludo Cuijpers)
 • IBP en de MORA (Rob Vos)
 • Data-ondersteund onderwijs: wat zijn de mogelijkheden en welke juridische en ethische vragen komen daaruit naar voren? (Els Booij & JaapJan Vroom)
 • Pilot nieuw privacykader SURFaudit (Bart Bosma en/of René Ritzen)
 • Voorbereiden op oefening OZON (Charlie van Genuchten)
 • IBP en de MOSA (Joël de Bruijn)

Ronde tafels

 • Hoe regelen we de opvolging van SOC meldingen
 • Werksessie: BIV-classificatie MORA
 • Hoe gaan we om met de afhankelijkheid van leveranciers
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn ict-voorzieningen goed aansluiten bij de gebruikersorganisatie