Netwerk informatiemanagement

Contactpersoon:

 

Rob Vos (MBO Digitaal)

 

 

Informatiemanagement legt de verbinding tussen het onderwijs en de ict, tussen de onderwijsmanager en de ict-managers, tussen de gebruiker en de ict-beheerder. Het vertaalt de behoefte aan informatie en ict-functionaliteiten naar de juiste informatie- en ict-voorzieningen en zorgt er voor dat de informatievraag van de organisatie en de ict-dienstverlening goed op elkaar aansluiten. Zo gedefinieerd is informatiemanagement een complexe materie die het met veel zaken in de organisatie te maken heeft. Dat is ook zo, vandaar de behoefte van informatiemanagers om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen en ook zelf weer gevoed te worden met nieuwe ideeën , ontwikkelingen en initiatieven.

Het netwerk IM is daar bij uitstek geschikt voor en wordt als zodanig dan ook door veel IM’ers bezocht, gemiddeld 35 per bijeenkomst.

Het netwerk IM komt elk jaar 4 keer bij elkaar. Vaak leveren de deelnemers zelf input voor of tijdens de bijeenkomsten, maar ook worden zeer frequent experts uitgenodigd om input aan het netwerk te geven.

Het netwerk wordt aangestuurd door een programmagroep, deze groep bepaalt mede de agenda voor IM in het mbo en bereidt de bijeenkomsten voor. Vijf instellingen dragen de programmagroep, aangevuld door mensen vanuit MBO Digitaal en Kennisnet.

De bijeenkomsten zijn altijd op een donderdag in de maanden februari, april, september en november. Het netwerk heeft ook een besloten Teams-omgeving binnen het MBO Digitaal  domein. Deze omgeving is vooral bedoeld voor het delen van vertrouwelijke documenten en voor het uitwisselen van vragen en ideeën.

P.S. In deze Corona-periode zijn de bijeenkomsten allemaal virtueel in afwachting van betere tijden.

Voor het netwerk kun je je aanmelden bij Rob Vos, Kennisnet.

Gerelateerde berichten

Ict-monitor mbo 2021: prioriteiten van mbo-scholen in beeld 8 februari, 2022 - Ict-afdelingen van mbo-scholen staan voor de uitdaging een vertaalslag te maken van strategische onderwijsdoelstellingen naar goede en betaalbare ict-voorzieningen. Inzicht in digitalisering bij andere mbo-scholen...
20 januari sessie procesdenken 23 december, 2021 - Beste collega’s in het MBO, Zijn jullie ook bezig met het beschrijven van processen? En willen jullie hierbij ook gebruik maken van de MORA? Kortom:...
Bijeenkomst Netwerk IM 4 november 2021 wordt online 3 november, 2021 - Door de regiegroep Netwerk Informatiemanagement is besloten om de bijeenkomst van donderdag 4 november 2021. niet fysiek te laten plaatsvinden maar via MS Teams.
Netwerkbijeenkomst Informatiemanagement 23 september 2021 29 september, 2021 - Op 23 september 2021 werd door Jan Aalberts om 13:00 uur de bijeenkomst geopend en werd iedereen van harte welkom geheten. Deze bijeenkomst werd vanwege...
Start nieuw netwerk examinering en digitalisering: NED 1 juli, 2021 - Op 23 juni was de kick-off van het Netwerk examinering en digitalisering, met meer dan 40 experts op het gebied van examinering, informatiemanagement en IBP....