Handreiking NED – AVG & digitale examinering

Weet jij hoe het zit met de verwerking van digitale examengegevens? De AVG bepaalt de spelregels waaraan jouw mbo-school zich moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens. Verwerken is een verzamelbegrip voor alle handelingen die met persoonsgegevens plaats kunnen vinden: van verzamelen, gebruiken, bewaren tot vernietigen. In de handreiking AVG & digitale examinering (zie bijlage onderaan) vind je de belangrijkste uitgangspunten waarmee je als mbo-school in de bedrijfsvoering rondom digitale examens rekening moet houden.

Wat vind je in deze handreiking?

Rondom digitale examinering krijg je onder andere antwoord op:

  • De belangrijkste uitgangspunten waarmee de mbo-school in haar bedrijfsvoering rekening mee moet houden.
  • Welke rechten heeft de student in het kader van de AVG?
  • Voor wie mogen en/of moeten bewaarde digitale examendata toegankelijk zijn vanuit de AVG?
  • Wat zijn relevante regels vanuit de AVG in relatie tot examineren op afstand via teams of online proctoring?

Van wie is deze handreiking?

Deze handreiking is ontwikkeld door het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering, op initiatief en medewerking van de werkgroep ‘Duiding wet- en regelgeving’ van het Netwerk Examinering & Digitalisering (NED). Het doel van dit document is antwoord te geven op veel gestelde vragen rondom AVG in relatie tot digitale examinering. Daarnaast wordt verwezen naar relevante documenten en handreikingen voor verdiepende informatie.

Extra handreikingen rondom AVG

Specifiek voor online proctoring en digitaal onderwijs zijn er handreikingen vanuit Deltion College en MBO Digitaal/Kennisnet. Deze geven een volledig overzicht van hoe de AVG invloed heeft op het gebruik van online middelen in het onderwijs. Hierbij wordt ingegaan op de ruimte die er binnen de AVG is om gebruik te maken van digitale methoden om zo het online onderwijs beter in te zetten binnen het wettelijke kader. Je vindt deze handreikingen hier: