Handreiking Eigenaarschap en risico’s dataopslag

Wie is eigenaar van de digitale examengegevens? En hoe regel je dit? In het algemeen geldt met betrekking tot eigenaarschap van data dat er sprake is van drie beveiligingsniveaus, van hoog naar laag. Dat bepaalt mede wie waarvoor verantwoordelijk is. In de handreiking Eigenaarschap en risico's dataopslag (zie onderstaande bijlage) lees je daar meer over.

Wat vind je in deze handreiking?

Rondom digitale examinering krijg je onder andere antwoord op:

  • Wie is eigenaar van het vastgestelde exameninstrument, het gemaakte werk en de beoordeling?
  • Is wettelijk voorgeschreven waar (bij welke partij) instrument, werk & beoordeling moet worden opgeslagen?
  • Hoe is inzage door student en examencommissie geborgd bij opslag van examendata op een niet-school locatie?

Van wie is deze handreiking?

Deze handreiking is ontwikkeld door het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering, op initiatief en medewerking van de werkgroep ‘Duiding wet- en regelgeving’ van het Netwerk Examinering & Digitalisering (NED). Het doel van dit document is antwoord geven op veel gestelde vragen rondom AVG in relatie tot digitale examinering. Daarnaast wordt verwezen naar relevante documenten en handreikingen voor verdiepende informatie.