Handreiking Borgende taken examencommissie bij digitale examinering

Wat betekent de toenemende digitale examinering voor de borgende taken van de examencommissie? Moet de examencommissie haar processen anders inrichten? Waar moet zij rekening mee houden? Dit zijn vragen die mbo-scholen in het NED hebben gesteld. De antwoorden vind je in de handreiking Borgende taken examencommissie bij digitale examinering (zie bijlage onderaan).

Wat vind je in deze handreiking?

Rondom digitale examinering krijg je onder andere antwoord op:

  • Hoe verhouden de wettelijke taken van de examencommissie zich tot digitale examinering?
  • Hoe ga je bij een digitaal exameninstrument om met vaststelling?
  • Hoe ga je om met de borging van volledig digitale beoordeling en vaststelling van resultaten?
  • Hoe te handelen bij onregelmatigheden en fraude tijdens digitale examens?
  • Hoe beoordeel je bij digitale examens als examencommissie de kwaliteit van afname?

Van wie is deze handreiking?

Deze handreiking is ontwikkeld door het Kennispunt MBO Onderwijs en Examinering, op initiatief en medewerking van de werkgroep ‘Duiding wet- en regelgeving’ van het Netwerk Examinering & Digitalisering (NED). Het doel van dit document is antwoord geven op veel gestelde vragen de taken van de examencommissie relatie tot digitale examinering. Daarnaast wordt verwezen naar relevante documenten en handreikingen voor verdiepende informatie.