Netwerk Bruggen Bouwen

Bruggen Bouwen: Peergang i-coaches

De Peergang voor i-coaches is het inhoudelijke scholingstraject, gericht op die instellingen die al een i-coach-programma hebben draaien. Het gaat daarbij om de uitwisseling tussen i-coaches, het delen van kennis en ervaringen, begeleid door experts. Vandaar de naam peergang: leren van en met je peers.

De i-coaches verschillen sterk van elkaar in achtergrond, ervaring, opleiding en wijze van inzet. In hun werk krijgen ze allemaal in meer of mindere mate te maken met verschillende rollen. Vanwege die verschillen in focus wordt de peergang onderverdeeld in een aantal modules die afzonderlijk van elkaar te kiezen/volgen zijn. De zes rollen van het model vormen de belangrijkste thema’s voor de peergang:

● Trainer/coach
● Veranderkundige
● Adviseur
● Onderwijskundige
● Technovator

In de peergang werken we vanzelfsprekend met de inzet van ict; het is een blended leergang via MS Teams. Een en ander wordt ondersteund door een WikiWijs arrangement met casussen, filmpjes, achtergrondinformatie en opdrachten.

Omdat het meerendeel van de i-coaches een lesgevende taak heeft, zijn de online sessies gepland in de avond (19:00 – 21:00 uur).

Aanmelden
Alle vijf modules van de Peergang Bruggen Bouwen zijn weer gestart. Heb je als instelling al een i-coach programma draaien en zoek je naar professionaliseringsmogelijkheden voor je i-coaches, stuur dan een e-mail naar bruggenbouwen@sambo-ict.nl. Wij nemen contact met je op om de concrete mogelijkheden en de vervolgstappen met je door te nemen.