Veel gestelde vragen SURFmarket

surfmarketSURFmarket

 1. SURFmarket is onderdeel van SURF, hoe zit dat precies?
  Op deze pagina leest u over de onderdelen van SURF.
 2. SURFmarket is een BV, is SURFmarket wel echt not-for-profit?
  Ja. De instellingen zijn eigenaar van SURF en daarmee van SURFmarket. SURFmarket legt aan de instellingen verantwoording af voor het gevoerde beleid en de inkomsten en uitgaven.
 3. Wat gebeurt er wanneer SURFmarket eventueel winst maakt?
  In situaties dat SURFmarket geld over houdt, wordt door het bestuur, aangestuurd door de instellingen, bepaald hoe dat geld wordt besteed. In principe komt het geld in welke vorm dan ook ten gunste van de instellingen.

Proces

 1. Hoe is de invloed van het MBO op SURFmarket georganiseerd?
  Op strategisch niveau heeft de mbo-sector met drie zetels invloed op het beleid en het meerjarenplan in het hoogste orgaan van SURF; de Ledenraad. In deze Ledenraad hebben leden van Colleges van Bestuur zitting die de verschillende sectoren vertegenwoordigen (universiteiten, HBO, MBO, onderzoek en UMC’s). Het beleid en het meerjarenplan zijn de kaders waarbinnen de SURF-werkmaatschappijen SURFmarket, SURFnet en SURFsara moeten opereren. Iedere twee maanden overleggen de Coördinerende SURF contactpersonen namens de sector met SURF op tactisch niveau.  saMBO-ICT neemt het initiatief voor dit overleg en faciliteert het overleg.
 2. Wat regelt de Algemene Dienstverleningsovereenkomst met SURFmarket (ADVO)?
  In deze overeenkomst staan de spelregels, rechten en plichten over het afnemen van diensten bij SURFmarket.
  U kunt de ADVO hier inzien.
 3. Wanneer ontvangt mijn instelling de ADVO?
  Zodra uw instelling zich als klant registreert bij SURFmarket ontvangt u de ADVO.
 4. Wie binnen de instelling moet de ADVO ondertekenen ?
  Een tekenbevoegde namens de instelling. Wie tekenbevoegd is kan worden opgemaakt uit de inschrijving van de instelling bij de KvK.
 5. Moet iedere mbo-instelling die diensten wil afnemen bij SURFmarket de ADVO tekenen?
  Ja. Bovendien dient iedere mbo-instelling een inbestedingsrelatie met SURF te vestigen door ondertekening van de Lidmaatschapsverklaring van de Coöperatie SURF. Voor vragen over toetreden, inbesteden en kernpakketten kunt u contact opnemen met Remco Rutten, accountadviseur SURFnet, via e-mailadres remco.rutten@surfnet.nl of telefoonnummer 088 – 787 30 00.
 6. Wanneer mijn instelling lid wordt van SURF, moet mijn instelling dan alle producten en diensten van SURFmarket en SURFnet afnemen?
  Nee, uw instelling is alleen verplicht om bij SURF de diensten af te nemen die in het kernpakket staan én waaraan uw instelling behoefte heeft of wilt gaan gebruiken. Naast de diensten die onderdeel uitmaken van het kernpakket bieden de werkmaatschappijen diensten aan die optioneel kunnen worden afgenomen.
 7. Welke diensten zitten er in het SURF kernpakket en wat zijn de kosten ?
  Het SURF kernpakket bestaat uit de kernpakketten van SURFmarket, SURFnet en SURFsara.

   1. Kernpakket SURFmarket:
    • Adobe (tot mei 2017 via SLBdiensten)
    • Blackboard  (geldt niet voor MBO)
    • IBM SPSS
    • Microsoft (tot en met 2017 via SLBdiensten)
    • Oracle
    • SAP Business Objects
    • Symantec

    De kosten voor de SURFmarket dienstverlening zijn verwerkt in een opslag op de licentiekosten

   2. Kernpakket SURFnet:
    • SURFinternet 1 Gbps of hoger
    • SURFconext
    • Eduroam
    • SURFlichtpaden
    • SURFcert
    • Optisch Privaat Netwerk (OPN)

    De kosten voor dit kernpakket variëren van 2.633,- euro – 4.475,- euro per maand, excl. btw, afhankelijk van het aantal studenten. De kosten voor lichtpaden zijn hierin niet inbegrepen.

    1. Kernpakket SURFsara:
     • Research Capacity Computing Service:
      1. Lisa Rekencluster
      2. Nationale Supercomputer
      3. HPC Cloud
 8. Moet iedere mbo-instelling die diensten wil afnemen bij SURFmarket de Lidmaatschapsverklaring van de Coöperatie SURF tekenen?
  Ja, dat is noodzakelijk. Kijk voor meer informatie op de website.

Licenties

 1. Wat gebeurt er met de lopende contracten van mijn instelling?
  Aan de lopende contracten van uw instelling verandert niets. Zodra een contract afloopt dat uw instelling wil verlengen of uitbreiden, dan kan uw instelling bekijken of het interessant is om het contract af te sluiten via SURFmarket. Alleen in het geval wanneer uw instelling een consortiumovereenkomst aangaat, is uw instelling verplicht om deze via SURFmarket af te sluiten (zie de volgende vraag).
 2. Wat is een consortiumlicentie?
  Het licentiemodel dat het gebruiksrecht voor software of content voor een (gesloten) groep van instellingen omvat. Consortiumslicenties zijn de licenties van Adobe*, Microsoft*, Blackboard, IBM SPSS, Oracle, SAP Business Objects en Symantec.
  * indien mbo-instellingen licenties hebben van Adobe en Microsoft, blijven deze tot respectievelijk mei 2017 en eind 2017 via SLBdiensten lopen. 
 3. Kan mijn instelling naast SURFmarket ook zaken doen met SLBdiensten en andere partijen?
  Voor consortiumlicenties geldt dat uw instelling die verplicht via SURFmarket dient af te nemen, mits de geboden oplossing aansluit bij uw behoefte. De verplichting om licenties via SURFmarket af te sluiten geldt alleen voor de consortiumlicenties die uw instelling gebruikt of wil gaan gebruiken. Dit is een afspraak die onderdeel is van de inbestedingsrelatie. Voor alle andere licenties kan uw instelling zelf kiezen of ze deze afsluit via SURFmarket.
 4. Hoe kan mijn instelling licenties, downloads en media van Microsoft en Adobe bestellen?
  De licenties, downloads en media van Microsoft en Adobe kunt u op dit moment alleen via SLBdiensten afnemen. Dit geldt zowel voor instellingsgebruik als voor thuisgebruik (via Slim.nl). Dit komt omdat uw instelling daarvoor via SLBdiensten een nieuwe licentieovereenkomst heeft gesloten. Die overeenkomsten lopen tot 2017. Zodra deze overeenkomsten aflopen en uw instelling deze wil verlengen, dan dient uw instelling (indien uw instelling de toetredingsovereenkomst heeft getekend) de licenties voor Microsoft en Adobe via SURFmarket af te sluiten. Vanaf dat moment kan uw instelling ook de downloads en media van Microsoft en Adobe via SURFmarket bestellen. Ook uw medewerkers en studenten kunnen vanaf dat moment de downloads en media van Microsoft en Adobe bestellen, via SURFspot.
 5. Kan mijn instelling alle licenties die aangeboden worden aan het ho/wo aanschaffen?
  Nee. SURFmarket heeft als missie om per sector een relevant aanbod aan licenties aan te bieden tegen de best mogelijke voorwaarden. Sommige licenties zijn specifiek voor een sector of er gelden specifieke voorwaarden. Mbo- instellingen hebben daarom een eigen overzicht van licenties om uit te kiezen.
 6. Wanneer mijn instelling een licentie wil die niet wordt aangeboden door SURFmarket, hoe kan ik vragen om dit alsnog te doen?
  U kunt SURFmarket vragen om uitbreiding van het aanbod. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met Rene Schouten of Maaike Hazewinkel, Customer Managers bij SURFmarket. Afhankelijk van de omvang van de vraag vanuit de sector gaat SURFmarket hiermee aan de slag.
 7. Kan ik een overzicht krijgen van alle licenties die ik als instelling nu heb?
  Ja. Net als uw instelling nu gewend is, kunnen de licentiecontactpersonen van uw instelling, door in te loggen in SURFmarket, het licentieoverzicht van uw instelling bekijken en exporteren.

SURFspot.nl

 1. Welke producten zijn door medewerkers en studenten te bestellen bij SURFspot.nl?
  SURFspot is de ICT-webwinkel waar studenten en medewerkers voordelig onder meer software en hardware voor thuisgebruik kunnen bestellen. Kijk voor meer informatie op SURFspot. voor het assortiment.
 2. Kunnen medewerkers en studenten Adobe producten bestellen bij SURFspot?
  Ja. Instellingen die vóór 1 januari 2017 lid zijn of worden van SURF nemen vanaf mei 2017 via SURFmarket hun Adobe licenties af. Overige instellingen blijven de komende contractperiode licenties van Adobe afnemen via SLBdiensten.
 3. Kunnen medewerkers en studenten Microsoft producten bestellen bij SURFspot?
  Nee. Medewerkers en studenten kunnen Microsoft producten tot 2018 bestellen bij Slim.nl.
 4. Moet mijn instelling een SURFconext-aansluiting hebben om gebruik te kunnen maken van SURFspot?
  Ja. Dit wordt meegenomen in het aanmeldproces.
 5. Wie is voor mijn instelling de contactpersoon bij SURFspot?
  Uw contactpersonen bij SURFspot zijn gelijk aan uw contactpersonen bij SURFmarket, namelijk Rene Schouten of Maaike Hazewinkel, Customer Managers.
©Jelmer de Haas - All Rights ReservedMaaike Hazewinkel
Customer Manager SURFmarket
e-mailadres:
maaike.hazewinkel@surfmarket.nl
telefoonnummer +31-887873760
©Jelmer de Haas - All Rights ReservedRene Schouten
Customer Manager SURFmarket
e-mailadres:
rene.schouten@surfmarket.nl
telefoonnummer: +31887873743

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl