Gebruikersgroep Icaris

De gebruikersgroep Icaris heeft jaren lang onderling kennis uitgewisseld.

Activiteiten

De gebruikersgroep Icaris is vertegenwoordigd in het gebruikersoverleg BVE, het ketenregie-overleg en doet mee in het initiatief van de gezamenlijke gebruikersdagen. Aanpassingen aan Icaris en de uitwisselingsmodule voor BRON worden met de leverancier besproken en getest.

Productinformatie

Icaris is speciaal ontwikkeld voor de BVE. Icaris ondersteunt het proces van aanmelden – inschrijven – plaatsen – uitschrijven door een volledige en betrouwbare administratie. Icaris is ook volledig ingericht om de uitwisseling met BRON te verzorgen. Voor de daadwerkelijke uitwisseling is een aparte module aan Icaris gekoppeld.

Meer informatie over het product Icaris staat hier.