Gebruikersgroep SLBdiensten

De gebruikersgroep SLBdiensten bestaat uit 8 leden van instellingen, op managementniveau. Vanuit SLBdiensten neemt een directielid deel aan het overleg.

In het verleden had de gebruikersgroep SLBdiensten dezelfde samenstelling als de gebruikersgroep SURF. Deze heeft echter plaatsgemaakt voor het MBO-CSC overleg. Sinds 1 januari 2016 kent de gebruikersgroep SLBdiensten een nieuwe samenstelling.

Doelstelling en thema’s

In 2016 heeft de gebruikersgroep de doelstellingen en de thema’s onder de loep genomen.

De volgende doelstellingen zijn geformuleerd:

 • Portfolio
 • Security en Privacy
 • Ondersteuning in uitvoering
 • Licentiemodellen

Specifieke thema’s die hieruit voortkomend geagendeerd worden:

 • Ransomware
 • Licentiemodel Office 365 irt tellingen users
 • Ontwikkelingen Azure
 • Communicatie van SLBdiensten naar de instellingen
 • Ervaringen uit pilots
 • Demo’s
 • Beschikbaarheid van trainingen

 Verslagen

Verslag Gebruikersgroep SLBdiensten – 20161110
Verslag Gebruikersgroep SLBdiensten – 20170419

Activiteiten

De Gebruikersgroep SLBdiensten staat gepland op:

 • 19 april 2017 van 13.00 – 15.00 uur
 • 7 september 2017
 • 9 november 2017

De gebruikersgroep start om 11.00 uur en eindigt om 13.00 uur.

Organisatie

De voorzitter van het overleg is de heer Peter Zacht van ROC West-Brabant. De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door MBO Digitaal. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@sambo-ict.nl.

Deelnemen

Heeft u interesse om aan te schuiven bij de Gebruikersgroep SLBdiensten, dan kunt u een mail sturen naar info@sambo-ict.nl