Gebruikersgroep SBB

Op systeemgebied zijn de instellingen steeds meer afhankelijk van een goede dienstverlening vanuit SBB. Denk bijvoorbeeld aan de uitlevering van de Kwalificatiestructuur en de Whitelabel koppeling met Stagemarkt. In het ochtendprogramma van de MBO Digitaal gebruikersdag in Ede wordt hier regelmatig aandacht aan besteed, maar dat blijkt niet altijd voldoende. Daarom heeft een kleine programmacommissie met vertegenwoordiging van instellingen, SBB en MDO Digitaal het idee uitgewerkt om enkele keren per jaar bij elkaar te komen in een Gebruikersoverleg SBB. Het idee is dat de aanwezigen eerst in een plenair deel geïnformeerd worden vanuit SBB of andere partijen die betrokken zijn bij de genoemde onderwerpen en dat daarna in enkele subgroepen per onderwerp de dialoog wordt aangegaan. Zodoende is het niet alleen het zenden van informatie vanuit SBB, maar ook het informeren vanuit de instellingen richting SBB en het gezamenlijk bespreken van toekomstige ontwikkelingen.

De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats bij MBO Digitaal in Woerden en bij SBB in Zoetermeer.

Met ingang van 2019 zijn deze bijeenkomsten geïntegreerd in het ochtendprogramma van de Gebruikersdagen rond de kernregistratiesystemen.

Bijeenkomsten

12 november 2018
28 mei 2018
13 november 2017
29 mei 2017