Gebruikersgroep Raet

Raet160Omdat steeds meer instellingen hun personeels registratie systeem recentelijk hebben vernieuwd of met dit proces bezig zijn én in veel gevallen de keuze daarbij uitvalt op Raet/Youforce is bij MBO Digitaal het verzoek binnengekomen tot het oprichten van een Gebruikersgroep Raet. Op 6 maart 2012 is de Gebruikersgroep voor het eerst bijeen geweest. Begin 2015 is de gebruikersgroep opgegaan in de Raet Onderwijsdag. Een agenda commissie bereid de bijenkomsten inhoudelijk voor.

Bijeenkomsten

  • 2012: 6 maart, 22 mei en 8 november
  • 2013: 28 maart, 4 juni en 5 november
  • 2014: 25 maart, 3 juni en 4 november
  • 2015: 19 mei (Raet Onderwijsdag)

Organisatie

De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd vanuit  MBo Digitaal door Bert van Daalen. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@sambo-ict.nl.