Gebruikersgroep Presto

PrestoEen aantal MBO-instellingen gebruikt Presto. De gebruikersgroep Presto is in het leven geroepen met het doel kennis te delen. Vanaf de oprichting van de MBO Digitaal gebruikersgroep Presto was duidelijk dat we te maken hebben met een kleine, maar nogal diverse groep gebruikers. Gebleken is dat er onvoldoende sprake is van gezamenlijke gebruikersbelangen.
Reden om te concluderen dat de gebruikersgroep in de huidige vorm onvoldoende bestaansrecht heeft. De gebruikers zijn reeds enige tijd geleden hierover geïnformeerd. Daarom is de gebruikersgroep per 15 mei 2017 opgeheven.

Simac, de leverancier van Presto, is op de hoogte gesteld. De leverancier zal doorgaan met het organiseren van gebruikersoverleggen.