Durf-Doe-Deel: dit zijn onze workshops tijdens de CVI Conferentie

Ga je naar de CVI Conferentie op woensdag 29 en/of donderdag 30 mei in Noordwijkerhout? Kom dan naar de interactieve (huiskamer)workshops van MBO Digitaal, Npuls en de projecten van de MBO Raad. Een praktisch overzicht.

 

DAG 01 I Workshopronde 01 I 14.15 – 15.15 I 

#01 Slimme prompts maken; gebruik van generatieve AI in de praktijk

Wat maakt een goede prompt? Tijdens deze presentatie gaan we in op het slimme gebruik van prompts. We delen een aantal nuttige principes en er is ruimte voor vragen en het delen van ervaringen uit de zaal. Voor deze interactieve presentatie is het handig om een laptop mee te nemen.

Tijmen Leurs (MBO Digitaal)
Cambridge 25

#02 De transitie naar een vitale samenleving in 2024

De bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport van de MBO Raad heeft met de leden een beweging in gang gezet om bij te dragen aan de landelijke missie om mensen langer in goede gezondheid te laten leven en met aandacht voor een gezonde leefstijl de zorg uitvoerbaar te houden, vanuit de kracht van het MBO.

Marianne Gardien (MBO Raad), Silvia Brouwer (Alfa College)
Cambridge 23

DAG 01 I Workshopronde 02 I 15.30  – 16.30 I 

#03 Hoe kan je een wallet gebruiken in het onderwijsproces?

Binnen het Npuls programma werken we aan de ontwikkeling van het concept van de (edu)Wallet voor studenten en lerenden. In deze workshop leggen we eerst uit wat een wallet is, vervolgens gaan we in groepjes uiteen. Aan de hand van een praatplaat voeren we het gesprek over hoe je de wallet benut voor de student in het onderwijs (ondersteunende) proces en wat dit betekent voor de functionaliteit. Dit doen we door usecases voor te leggen, deze te toetsen op toegevoegde waarde en waar mogelijk deze te verrijken met nieuwe inzichten.

Peter van Deukeren (Npuls), Peter Eikelboom (SURF)
Cambridge 25

#04 LOB is van iedereen

De huidige dynamiek op de arbeidsmarkt vraagt van ons dat we ons een leven lang blijven ontwikkelen. Hoe kunnen we jongeren helpen om te ontdekken waar ze goed in zijn en waar ze goed in kunnen worden? Hoe motiveren we ze om te blijven leren en aansluiting te houden bij maatschappelijke ontwikkelingen en de arbeidsmarkt? In deze sessie gaan we op zoek naar antwoorden en maken we concreet wat jij en je collega’s kunnen doen om ervoor te zorgen dat jongeren zich ontwikkelen tot loopbaanvaardige volwassenen. Je verlaat de werksessie met concrete tips en ideeën om je team enthousiast te maken en te betrekken bij loopbaanontwikkeling- en begeleiding op school, zodat LOB van iedereen wordt!

Marieke Bakema (MBO Raad), Annemieke Rebel (MBO Raad)
Cambridge  23

DAG 01 I Workshopronde 03 I 16.45  – 17.45 I 

#05 Bouw mee aan Npuls

Eén fundament, zeven ‘bouwblokken’ en heel veel bouwstenen. Dat zijn de bouwmaterialen van Npuls, hét groeifondsprogramma waarin alle mbo-scholen, hogescholen en universiteiten samenwerken aan kwaliteit en wendbaarheid van het onderwijs én verbetering van digitale vaardigheden van docenten en lerenden. Leer het programma kennen op onze Durf-Doe-Deel bouwplaats. Vorm een team, maak een ontwerp en bouw je Npuls-fundament. Ga de strijd aan met andere teams voor: creatiefste ontwerp, beste uitvoering en meest inspirerende samenwerking. Na vandaag staat jullie Npuls-fundament als een huis en hebben jullie genoeg kennis en energie om verder te bouwen aan de toekomst van het onderwijs. Bouw je mee?

Manon Geven (MBO Raad,/Npuls), Martijn Timmer (MBO Digitaal)
Cambridge 25

#06 Meer aandacht voor mbo in lerarenopleidingen

Voldoende en goede docenten opleiden voor het mbo is essentieel. Toch klinkt regelmatig het geluid dat lerarenopleidingen en/of lerarenopleiders het mbo niet altijd voldoende in het opleidingstraject naar voren (kunnen) laten komen. Om dit te veranderen is het belangrijk om zicht te krijgen op welke kennis en vaardigheden cruciaal zijn in het mbo en wat dit betekent voor het opleiden van mbo-docenten. In deze werksessie gaan we hiermee aan de slag. We bieden geen oplossingen, wel kansen om jouw praktijkervaringen en ideeën om te zetten in de oplossingen van de toekomst!

Esther Scholten (Platform Samen Opleiden & Professionaliseren) & Eefje Boef (MBO Raad)
Cambridge 23 

DAG 02 I Workshopronde 04 I 09.30  – 10.30 I 

#07 Koffie met MORA

Neem een kop koffie in onze ‘huiskamer’ en duik samen met ons in de boeiende wereld van de MORA. Vanuit de onderwijslogistieke bril kijken we naar de kernprincipes en componenten van de MORA. Leer van de praktijkervaringen en best practices bij het flexibiliseren en modulariseren van het onderwijs. In een MORA marktplaats stemmen we vraag en aanbod met elkaar af. Koffie met MORA is een mooie gelegenheid te leren, delen en samen te innoveren.

Tijmen Leurs, Marc Dietzenbacher en Joël de Bruijn (MBO Digitaal)
Cambridge 25

#08 Een vliegende start door het stagepact

Iedere student heeft recht op een veilige eerste kennismaking met de arbeidsmarkt. Daar zijn de doelen van het Stagepact op gericht. Door gezamenlijk de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming te verhogen, dragen we direct bij aan het vergroten van het studentenwelzijn. Tijdens onze workshop gaan we dieper in op het Stagepact en de opdracht voor de mbo-scholen. Wat is er nodig om de doelen van het pact te behalen? Belangrijker nog, wat heb jij nodig om jouw rol effectief te kunnen vervullen? En wat kan het Kennispunt MBO Beroepspraktijkvorming hieraan bijdragen? Natuurlijk is er ruimte om ervaringen met elkaar te delen.

Merel Hendriks en Charlotte Stopel (MBO Raad)
Cambridge 23

DAG 02 I Workshopronde 05 I 10.45  – 11.45 I 

#09 Datagestuurd onderwijs? Onderwijsgestuurde data!

De potentie van Learning Analytics (LA) is groot, maar LA wordt in het mbo niet of nauwelijks gebruikt. Doordat onderwijsprofessionals niet weten wat de mogelijkheden zijn, is er geen concrete vraag naar LA. In deze sessie gaan we dan ook in op hoe je de onderwijskundige vraag naar gebruik van Learning Analytics door onderwijsprofessionals kunt ophalen. Daarnaast laten we zien hoe die gewenste data door SURF geanalyseerd en gevisualiseerd kunnen worden in de Nationale Experimenteeromgeving Learning Analytics (Npuls).

JaapJan Vroom (MBO Digitaal /Npuls) & Mark Trimpe (VISTA College)
Cambridge 25

#10 Burgerschapsvorming is overal in het mbo

Het Expertisepunt Burgerschap helpt mbo-scholen met het uitwerken van de burgerschapsopdracht. Met het oog op de actuele  ontwikkelingen – herijking kwalificatie-eisen, aanscherping burgerschapsopdracht en het instellingsexamen -, is deze workshop een must om te volgen. We duiken in de projecten en hulpmiddelen van het Expertisepunt en daarnaast verzorgen Jeroen de Boer (Firda) en Jaap van Gils een workshop over “Burger zijn in een digitale wereld”, aansluitend op het thema  “Digitaal Burgerschap”.

Anita de Moor (MBO Raad),  Jeroen de Boer (Firda), Jaap van Gils (MBO Raad en Techniek College Rotterdam)
Cambridge 23

DAG 02 I Workshopronde 06 I 13.00  – 14.00 I 

#11 Hoe aansluiten bij landelijke ontwikkelingen rond data en AI?

Hoe haal je als mbo-instelling het meeste uit de Npuls projecten rond studiedata en AI en de MBO Digitaal activiteiten rond data-ondersteund onderwijs? JaapJan Vroom praat je in één uur bij over de allerlaatste stand van zaken. 

JaapJan Vroom (MBO Digitaal /Npuls)
Cambridge 25

#12 De goedgevulde boekenkast

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat leer- en lesmaterialen op één plek beschikbaar zijn voor student en docent? Op dit moment zoeken zij op verschillende plaatsen naar leermaterialen; uitgeverijen hebben hun eigen platform, de school heeft een LMS. Zijn die verschillende platforms  wel nodig? In deze sessie geeft Menno de Waal een update van de ontwikkelingen op het gebied van digitale leermaterialen en de doelen die Npuls transformatiehub Digitale leermaterialen nastreeft: inzetten op toegang, regie en open leermaterialen.

Menno de Waal (Graafschapcollege, Npuls) 
Boston 14

#13 Maatschappelijke Diensttijd in het mbo?

Wat kan ik met Maatschappelijke Diensttijd in mijn school? Sinds een paar jaar werken maatschappelijke organisaties samen met mbo-scholen aan een mooi aanvullend programma met en voor studenten. Studenten nemen vrijwillig deel aan activiteiten waar ze in korte tijd hun talenten ontwikkelen, iets doen voor een ander en andere mensen ontmoeten. Doelen die naadloos aansluiten bij LOB en burgerschap in het mbo. In deze workshop delen we goede voorbeelden in mbo-scholen, leer je hoe het programma werkt, hoe je meedoet en subsidies kan aanvragen.

Jan Faber (MBO Raad)
Cambridge 23

DAG 02 I Workshopronde 07 I 14.15  – 15.15 I 

#14 Wat weten we na één jaar Digitaal Bekwaam?

Vanuit MBO Digitaal is het programma Digitaal Bekwaam een jaar actief. Inmiddels gebruiken 45 mbo-scholen de monitor Leren en lesgeven met ict om zicht te krijgen op de digitale bekwaamheid. Hebben vier scholen een onderzoekswerkplaats ingericht, hebben meerdere scholen professionaliseringsbeleid in ict-bekwaamheid vastgesteld en zijn er verschillende werkgroepen actief om in te zoomen op digitale didactiek, zoals het vormgeven van blended leren. In een jaar tijd is er veel geleerd. Die lessen delen we graag in een escape room: dus dompel jezelf onder in alle kennis die is opgehaald!

[Bekijk hier alvast de sneakpreview!]

Marit Montsanto (MBO Digitaal) en Myrthe Simons (MBO Digitaal)
Cambridge 25

#15 Vitaal MBO: beroepsvitaliteit, leefstijl en welbevinden

Maak kennis met de diverse programma’s en haakjes die van jouw school een vitaal mbo kunnen maken en voortijdig schoolverlaten mogelijk kan verlagen. Na afloop ga je geïnformeerd en geïnspireerd terug naar huis en wil je de volgende dag meteen aan de slag.

Natascha Fennema  en Frank Schoonbeek (MBO Raad)
Cambridge 23

Meer informatie

Heb je vragen, of wil je meer informatie over onze workshops op de CVI Conferentie? Stuur een mail naar Paulien de Jong. Ga voor alle andere (programma)info en plattegronden naar de conferentiewebsite van het CVI.

Reacties (0)
Geef een reactie