Tijdelijke regeling gratis leermiddelen voor taal, rekenen en burgerschap voor mbo-studenten onder de 18

Gratis leermiddelen verstrekken voor basisvaardigheden aan mbo-studenten onder de 18. Dat is het doel van de tijdelijke ‘Regeling Gratis leermiddelen voor taal, rekenen en burgerschap’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Tweede Kamer. Scholen ontvangen het geld via de lumpsum.

Aanleiding voor de regeling is de wens vanuit de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Tweede Kamer om de schoolkosten te verlagen voor minderjarige mbo-studenten. Daarnaast hechten de Minister en de Tweede Kamer veel belang aan het verbeteren van de basisvaardigheden. De Tweede Kamer heeft daar een motie en een amendement voor ingediend. De vormgeving van deze tijdelijke maatregel is niet expliciet gekoppeld aan boeken voor basisvaardigheden, maar gelet op de uitvoerbaarheid ingestoken als een tegemoetkoming voor studenten.

Twee studiejaren

In studiejaar 2024-2025 komen alle BOL- en BBL-studenten die een mbo-opleiding volgen bij Entree, niveau 1, niveau 2, niveau 3 en niveau 4, die geboren zijn op of na 1 september 2006 in aanmerking voor deze regeling. In het studiejaar 2025-2026 geldt dit voor dezelfde doelgroep geboren op of na 1 september 2007. Minderjarige studenten aan de VaVo en ISK komen niet in aanmerking voor de regeling.

Meer weten? Bekijk onze FAQ-pagina & Webinar

Wil je meer weten over het hoe(veel), wat en waarom van deze regeling en/of wil je weten bij wie je terecht kunt voor meer informatie over de dienst die MBOwebshop aanbiedt? Ga naar onze FAQ-pagina met de meest gestelde vragen en antwoorden. Daarnaast organiseren we op donderdag 18 april een webinar over dit onderwerp om 15.00 uur. Toegang via deze link. Aanmelden is niet noodzakelijk.

Reacties (0)
Geef een reactie