MBO Digitaal conferentie: terugblik op panelgesprek “Even bijpraten”

Tijdens de conferenties geven we een update over de lopende activiteiten bij MBO Digitaal en onze nauwe samenwerking met de scholen. Tijdens het panelgesprek ‘Even bijpraten’ gingen Martijn Timmer (CDO MBO Digitaal) en gespreksleider Marit Montsanto (MBO Digitaal) in gesprek met Monique Mulders (Graafschap College), Leon Sprooten (VISTA College) en Jaco Opschoor (mboRijnland). Waar ligt hun focus op het gebied van digitalisering?

Afspraken centraal aanmelden

De afgelopen jaren is sterk ingezet op het collectief: met het bundelen van krachten staan we samen sterk. Toch pakt dat niet altijd zo uit als bedacht. Een voorbeeld daarvan zijn de afspraken rondom centraal aanmelden. MboRijnland heeft er bewust voor gekozen om dat voorlopig niet te implementeren maar in de toekomst gaat mboRijnland zeker wel aansluiten bij deze collectieve voorziening. Jaco Opschoor legt uit dat de gevolgen van centraal aanmelden zorgvuldig zijn afgewogen. Met het uiteenzetten van de toekomstscenario’s werd duidelijk dat de organisatie er (nog) niet klaar voor was. Meegaan met de huidige beweging zou voor mboRijnland ongunstig zijn. Er moeten eerst andere stappen worden gezet.

Inzetten op sleutelteams

Naast afspraken rondom centraal afmelden zijn er door MBO Digitaal wel meer vragen afgevuurd op de scholen. Zo ook de vraag om een sleutelteam te vormen voor het programma Npuls. Monique Mulders legt uit dat bij het uitzoeken van de sleutelfiguren goed is gekeken naar vertegenwoordiging vanuit het onderwijs. ‘Daarnaast is intern afgesproken dat de sleutelfiguren mandaat hebben. De combinatie lijkt vooralsnog te werken, maar de toekomst moet uitwijzen of dat voor elk vraagstuk werkt.’

Onderling vertrouwen

Leon Sprooten vult aan door te stellen dat je als school niet overal bij kan aansluiten, maar dat het vertrouwen er is wanneer andere scholen voorloper zijn. ‘Er komt te veel op de scholen af, om daar slim mee om te gaan is het juist prettig wanneer een andere school actief is op andere onderwerpen. Door de netwerken van MBO Digitaal tref je veel collega’s en wordt er ook actief kennis uitgewisseld.’

Categoriën & Tags

Reacties (0)
Geef een reactie